Go straight to content
<
<
Norges Banks Regionale Nettverk, Regionene Sør, Sørvest og Nordvest

Norges Banks Regionale Nettverk, Regionene Sør, Sørvest og Nordvest

Det regionale nettverket er med på å styrke analysene som ligger til grunn for Norges Banks pengepolitiske beslutninger. Informasjonen fra nettverket har vist seg å gi en god indikasjon på utviklingen i norsk økonomi over tid.

Jevnlig kontakt med økonomi- og samfunnsliv sikrer oss ofte informasjonen raskere enn tilgjengelig offentlig statistikk. Den direkte kontakten med lederne gjør det også mulig å hente inn nyansert og rik informasjon, som ikke dekkes av statistikk eller fanges opp i et spørreskjema. Både kvalitativ og kvantitativ informasjon fra nettverket brukes derfor aktivt i analyse- og prognosearbeidet i Norges Bank, og rapportene sendes til komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet i forkant av pengepolitiske beslutninger.

Regionalt nettverk publiserer fire rapporter årlig. Rapportene er unntatt offentlighet. Du finner imidlertid et utdrag av nasjonal rapport (samling av alle regionale bevegelser) på nettsiden til Norges Bank.

Project facts

Name

Norges Banks Regionale Nettverk, Regionene Sør, Sørvest og Nordvest

Status

CONCLUDED

Duration

01.01.19 - 31.12.23