<
<
Atle Blomgren

Atle Blomgren

Senior Researcher

atbl@norceresearch.no
+47 51 87 51 24
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norway

Atle Blomgren

Division

Health & Social Sciences

Research Groups

Regional utvikling og bærekraftig verdiskaping

More information about Atle Blomgren

See profile in Cristin

Projects
See all
See all
Publications
Reduction in CO2 emissions from using carbon nanofiber additives – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Kompetansebehov i norsk havvindnæring – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Utvikling i sysselsetting relatert til petroleum, sokkelelektrifisering og nye havnæringer, 2018-2026 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Sjømatleverandørnæringen 2021: Oversikt og analyse – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Lønnsom eksportvirksomhet med komplekse, kontinuerlig høye innkjøp med aktivt innovasjonssamarbeid og høyt nasjonalt innhold – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Recycling petroleum related knowledge and resources: A case study of channels for knowledge transition and diversification in South West Norway – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Hva må til for at Norge skal få økt verdiskaping i bioøkonomirelatert næringsliv? – 2020
Kartlegging av investeringer gjort av fiskeflåten, havbruksnæringen og fiskeindustrien, 1970-2019 – NORCE 2019
Kartlegging av investeringer i fiskeri og fangst, akvakultur og fiskeindustri, 1970 – 2019 – Norce Research 2019
Store investeringer i havbruksnæringen – Norsk Fiskeoppdrett 2019
Betydelige investeringer i utviklingstillatelser – Norsk Fiskeoppdrett 2019
Lykkeland er leverandørland – Dagens næringsliv 2018
Steel, Staff and Solutions: Past, present and future prospects for employment in the Norwegian-based petroleum supply industry – 2018
Nedsiderisikoen forbundet med lav oljepris er betydelig mindre enn mange har spådd. Nå tar Olje-Norge av igjen – Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018
Nå tar Olje-Norge av igjen – Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018
Drivkrefter for vekst i små og mellomstore byregioner – International Research Institute of Stavanger 2016
Den gamle og den nye oljen – Dagens næringsliv 2016
Oljefolk føler seg uglesett og tilsidesatt – Stavanger Aftenblad 2016
Sum søknader til petroleumsrelatert masterutdannelse 2000-2015 – International Research Institute of Stavanger 2016
Utvikling i direkte petroleumsrelatert sysselsetting 2014 - 2020 – International Research Institute of Stavanger 2016
Oslo oppskrytt? - Er Oslo virkelig landets mest produktive fylke? – Dagens næringsliv 2015
Kirkens lokale ordning: situasjon og fremtidsutfordringer – Inter Collegas 2015
Forskerblikk på politikk og samfunn – International Research Institute of Stavanger 2015
«(Møje) Smått e’ godt»: Om hvorfor framtiden til næringslivet i Stavangerregionen ligger i et mangfold av mindre næringer/klynger – International Research Institute of Stavanger 2015
Norske utdanningsinstitusjoners produksjon av teknologer med master- eller PhD-grad relevant for petroleumsvirksomheten – 2015 – International Research Institute of Stavanger 2015
Industribyggerne 2015: En kartlegging av sysselsetting i norske petroleumsrelaterte virksomheter, med et særskilt fokus på leverandørbedriftenes eksportsysselsetting – International Research Institute of Stavanger 2015
Trenger 870 nye offshorearbeidere hvert år – Stavanger Aftenblad 2014
Hvordan går det egentlig med Rogaland? Konjunkturbarometeret for Rogaland september 2014 – International Research Institute of Stavanger 2014
Samstyring i ubalanse - Evaluering av den lokale kirkes ordning – International Research Institute of Stavanger 2014
Offshoreansatte: Hvem er de? Hvor mange må erstattes i årene fremover? – International Research Institute of Stavanger 2014
Ropes det krise lenge nok, kommer den kanskje! – Stavanger Aftenblad 2014
Nye hoder i dårlige tider – Dagens næringsliv 2014
Næringsklynger i en ny storregion: Hva har vi og hva er potensialet framover? – International Research Institute of Stavanger 2013
«Industribyggerne: Norsk olje- og gassnæring ut med havet og mellom bakkar og berg» – International Research Institute of Stavanger 2013
«Industribyggerne: Norsk olje- og gassnæring ut med havet og mellom bakkar og berg» – International Research Institute of Stavanger 2013
CSR, Innovation and Value Creation in Rapidly Growing SMEs – 2013
«Her er det plass for (nesten) alle» - Høyere teknisk utdannelse: Petroleumsnæringens bruk og utdanningsinstitusjonenes tilbud – International Research Institute of Stavanger 2012
Rogaland – Hvilke næringer har størst utviklingspotensial? – International Research Institute of Stavanger 2012
«This is a billion-dollar country»: Ansatte og verdiskaping på Forus 2012 – International Research Institute of Stavanger 2012
Kommunale foretak – konsekvenser for folkevalgt styring og lokaldemokrati – Industrial Performance Center 2012
Knowledge Based Oil and Gas Industry – Handelshøyskolen BI 2011
Is the CSR craze good for society? The welfare economic approach to Corporate Social Responsibility – Review of social economy 2011
Does Corporate Social Responsibility Influence Profit Margins? A Case Study of Executive Perceptions – Corporate Social Responsibility and Environmental Management 2011
Mangel på teknologer i Stavangerregionen: Utfordringer og løsninger – International Research Institute of Stavanger 2011
Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner 2011 – International Research Institute of Stavanger 2011
Helse- og omsorgsperonell - får vi nok i framtida? – International Research Institute of Stavanger 2011
Strategier for utvikling av petroleumsklyngen - et forprosjekt – International Research Institute of Stavanger 2010
Hvordan kan Stavangerregionen bli et globalt kunnskapsnav for teknologibedrifter?" – International Research Institute of Stavanger 2010
The Regional Financial Cluster and its importance for the Offshore Wind Cluster – International Research Institute of Stavanger 2010
Stavanger-områdets regionale slagkraft – International Research Institute of Stavanger 2010
Storbyenes bruk av og leveranser til Urban Audit – International Research Institute of Stavanger 2010
Does CSR influence profit margins? – Corporate Social Responsibility and Environmental Management 2010
Conceptions of Corporate Social Responsibility Case: The Clothing Business – International Research Institute of Stavanger 2009
Utfordringsnotat til Rogaland Fylkeskommunes arbeid med: "Det er bruk for alle" - Regionplan for et inkluderende samfunn – International Research Institute of Stavanger 2009
Stavanger-regionens attraktivitet slik lokale bedriftsledere ser det – International Research Institute of Stavanger 2009
Conceptions of Corporate Social Responsibility. Case: The Clothing Business – International Research Institute of Stavanger 2009
Førskolelærermangel i Rogaland – International Research Institute of Stavanger 2009
Kommunestrukturens betydning for næringslivet i Stavangerregionen – International Research Institute of Stavanger 2009
Kampen om kompetansen - arbeidsmarkedsscenarier 2020 – International Research Institute of Stavanger 2008
Frivillig sektors økonomi og merverdiavgift – International Research Institute of Stavanger 2008
Stavangerregionen mot 2020 – International Research Institute of Stavanger 2008
Utvikling av rabatt- og takstsystem for båt i Rogaland 2005-2008 - Evaluering – International Research Institute of Stavanger 2008
Sysselsetting, kompetanse og næringsstruktur i Stavanger-regionen mot 2020 – International Research Institute of Stavanger 2007
Evaluering av resultatenhetsmodellen i Time kommune – International Research Institute of Stavanger 2007
Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner: Indikatorer for kompetansekapital, konkurransedyktig kommunal sektor og internasjonalisering/nettverk – International Research Institute of Stavanger 2007
See all publications in Cristin
News

News

Oljenæringen trenger folk igjen