Go straight to content
<
<
Atle

Atle Blomgren

Senior Researcher

atbl@norceresearch.no
+47 51 87 51 24
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norway

Atle Blomgren

Division

Health & Social Sciences

More information about Atle

See profile in Cristin

Projects

See all
See all
Publications
Evaluering av prosjektet Energihovedstaden 2021/2022 – NORCE Norwegian Research Centre 2023
Den sjenerøse oljeskattepakken sikret aktivitet i leverandørnæringen – Dagens næringsliv 2023
Høringssvar - Høring NOU 2022:20 "Et helhetlig skattesystem" – Universitetet i Stavanger 2023
Ringvirknings- og verdiskapingsanalyser i norsk sjømatnæring 2020–2022 Faglig sluttrapport – Nofima AS 2023
Analyse av innovative økosystem relatert til ny areal- og energiintensiv virksomhet i Rogaland – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Aktivitet i Rogaland relatert til ny areal og energiintensiv virksomhet: Industrielle synergier, kompetansebehov og arealkrav – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Reduction in CO2 emissions from using carbon nanofiber additives – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Kompetansebehov i norsk havvindnæring – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Utvikling i sysselsetting relatert til petroleum, sokkelelektrifisering og nye havnæringer, 2018-2026 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Sjømatleverandørnæringen 2021: Oversikt og analyse – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Lønnsom eksportvirksomhet med komplekse, kontinuerlig høye innkjøp med aktivt innovasjonssamarbeid og høyt nasjonalt innhold – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Recycling petroleum related knowledge and resources: A case study of channels for knowledge transition and diversification in South West Norway – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Hva må til for at Norge skal få økt verdiskaping i bioøkonomirelatert næringsliv? – 2020
En konkurransedyktig og kunnskapsbasert havbruksnæring – Handelshøyskolen BI 2019
Kartlegging av investeringer gjort av fiskeflåten, havbruksnæringen og fiskeindustrien, 1970-2019 – NORCE Norwegian Research Centre 2019
Kartlegging av investeringer i fiskeri og fangst, akvakultur og fiskeindustri, 1970 – 2019 – NORCE Norwegian Research Centre 2019
Store investeringer i havbruksnæringen – Norsk Fiskeoppdrett 2019
Betydelige investeringer i utviklingstillatelser – Norsk Fiskeoppdrett 2019
Lykkeland er leverandørland – Dagens næringsliv 2018
Steel, Staff and Solutions: Past, present and future prospects for employment in the Norwegian-based petroleum supply industry – 2018
Nedsiderisikoen forbundet med lav oljepris er betydelig mindre enn mange har spådd. Nå tar Olje-Norge av igjen – Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018
Nå tar Olje-Norge av igjen – Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018
Drivkrefter for vekst i små og mellomstore byregioner – International Research Institute of Stavanger 2016
Den gamle og den nye oljen – Dagens næringsliv 2016
Oljefolk føler seg uglesett og tilsidesatt – Stavanger Aftenblad 2016
Sum søknader til petroleumsrelatert masterutdannelse 2000-2015 – International Research Institute of Stavanger 2016
Utvikling i direkte petroleumsrelatert sysselsetting 2014 - 2020 – International Research Institute of Stavanger 2016
Oslo oppskrytt? - Er Oslo virkelig landets mest produktive fylke? – Dagens næringsliv 2015
Kirkens lokale ordning: situasjon og fremtidsutfordringer – Inter Collegas 2015
Forskerblikk på politikk og samfunn – International Research Institute of Stavanger 2015
«(Møje) Smått e’ godt»: Om hvorfor framtiden til næringslivet i Stavangerregionen ligger i et mangfold av mindre næringer/klynger – International Research Institute of Stavanger 2015
Norske utdanningsinstitusjoners produksjon av teknologer med master- eller PhD-grad relevant for petroleumsvirksomheten – 2015 – International Research Institute of Stavanger 2015
Industribyggerne 2015: En kartlegging av sysselsetting i norske petroleumsrelaterte virksomheter, med et særskilt fokus på leverandørbedriftenes eksportsysselsetting – International Research Institute of Stavanger 2015
Trenger 870 nye offshorearbeidere hvert år – Stavanger Aftenblad 2014
Hvordan går det egentlig med Rogaland? Konjunkturbarometeret for Rogaland september 2014 – International Research Institute of Stavanger 2014
Samstyring i ubalanse - Evaluering av den lokale kirkes ordning – International Research Institute of Stavanger 2014
Offshoreansatte: Hvem er de? Hvor mange må erstattes i årene fremover? – International Research Institute of Stavanger 2014
Ropes det krise lenge nok, kommer den kanskje! – Stavanger Aftenblad 2014
Nye hoder i dårlige tider – Dagens næringsliv 2014
Næringsklynger i en ny storregion: Hva har vi og hva er potensialet framover? – International Research Institute of Stavanger 2013
«Industribyggerne: Norsk olje- og gassnæring ut med havet og mellom bakkar og berg» – International Research Institute of Stavanger 2013
«Industribyggerne: Norsk olje- og gassnæring ut med havet og mellom bakkar og berg» – International Research Institute of Stavanger 2013
CSR, Innovation and Value Creation in Rapidly Growing SMEs – 2013
«Her er det plass for (nesten) alle» - Høyere teknisk utdannelse: Petroleumsnæringens bruk og utdanningsinstitusjonenes tilbud – International Research Institute of Stavanger 2012
Rogaland – Hvilke næringer har størst utviklingspotensial? – International Research Institute of Stavanger 2012
«This is a billion-dollar country»: Ansatte og verdiskaping på Forus 2012 – International Research Institute of Stavanger 2012
Kommunale foretak – konsekvenser for folkevalgt styring og lokaldemokrati – Industrial Performance Center 2012
Knowledge Based Oil and Gas Industry – Handelshøyskolen BI 2011
Is the CSR craze good for society? The welfare economic approach to Corporate Social Responsibility – Review of social economy 2011
Does Corporate Social Responsibility Influence Profit Margins? A Case Study of Executive Perceptions – Corporate Social Responsibility and Environmental Management 2011
Mangel på teknologer i Stavangerregionen: Utfordringer og løsninger – International Research Institute of Stavanger 2011
Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner 2011 – International Research Institute of Stavanger 2011
Helse- og omsorgsperonell - får vi nok i framtida? – International Research Institute of Stavanger 2011
Strategier for utvikling av petroleumsklyngen - et forprosjekt – International Research Institute of Stavanger 2010
Hvordan kan Stavangerregionen bli et globalt kunnskapsnav for teknologibedrifter?" – International Research Institute of Stavanger 2010
The Regional Financial Cluster and its importance for the Offshore Wind Cluster – International Research Institute of Stavanger 2010
Stavanger-områdets regionale slagkraft – International Research Institute of Stavanger 2010
Storbyenes bruk av og leveranser til Urban Audit – International Research Institute of Stavanger 2010
Does CSR influence profit margins? – Corporate Social Responsibility and Environmental Management 2010
Conceptions of Corporate Social Responsibility Case: The Clothing Business – International Research Institute of Stavanger 2009
Utfordringsnotat til Rogaland Fylkeskommunes arbeid med: "Det er bruk for alle" - Regionplan for et inkluderende samfunn – International Research Institute of Stavanger 2009
Stavanger-regionens attraktivitet slik lokale bedriftsledere ser det – International Research Institute of Stavanger 2009
Conceptions of Corporate Social Responsibility. Case: The Clothing Business – International Research Institute of Stavanger 2009
Førskolelærermangel i Rogaland – International Research Institute of Stavanger 2009
Kommunestrukturens betydning for næringslivet i Stavangerregionen – International Research Institute of Stavanger 2009
Kampen om kompetansen - arbeidsmarkedsscenarier 2020 – International Research Institute of Stavanger 2008
Frivillig sektors økonomi og merverdiavgift – International Research Institute of Stavanger 2008
Stavangerregionen mot 2020 – International Research Institute of Stavanger 2008
Utvikling av rabatt- og takstsystem for båt i Rogaland 2005-2008 - Evaluering – International Research Institute of Stavanger 2008
Sysselsetting, kompetanse og næringsstruktur i Stavanger-regionen mot 2020 – International Research Institute of Stavanger 2007
Evaluering av resultatenhetsmodellen i Time kommune – International Research Institute of Stavanger 2007
Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner: Indikatorer for kompetansekapital, konkurransedyktig kommunal sektor og internasjonalisering/nettverk – International Research Institute of Stavanger 2007
See all publications in Cristin

News