Gå rett til innhold
<
<
Vi søker kommuner som ønsker å bidra til kunnskapsbaserte tiltak for flyktningfamilier

Vi søker kommuner som ønsker å bidra til kunnskapsbaserte tiltak for flyktningfamilier

Aktuelt

Publisert: 26.03.2021
Oppdatert: 16.06.2022

Foreldreveiledning er obligatorisk for foreldre med flyktningbakgrunn. Men vi vet lite om hva de trenger. Vi søker kommuner som vil bidra i forskning!

Foreldreveiledning har allerede vist seg å være et effektivt verktøy for å hjelpe foreldre til å utvikle gode foreldreferdigheter. Likevel vet vi lite om foreldreveiledningen er tilpasset godt nok og hvordan det påvirker foreldreomsorgen for familier med flyktningbakgrunn. Som en del av introduksjonsprogrammet er foreldreveiledning likevel obligatorisk. For å kunne drive kunnskapsbaserte tjenester, må forskning på plass. Og det raskt!

Vi søker derfor kommuner som ønsker å bidra til kunnskapsbaserte tiltak for flyktningfamilier

Sammen med de tre andre regionale kunnskapssentrene driver vi en nasjonal studie: Supported Parenting Intervention for Families with Refugee Background (PIRM | UiT), som undersøker hvordan familieveiledning er tilpasset og skaper positiv endring hos flyktningfamilier. Foreldreveiledningen som tilbys er De Utrolige Årene og International Child Development Programme.

Forskningen vår legger vekt på barn og familiers medvirkning, kommunale tjenesters ønske om implementering og forskningsfeltets krav til kvalitet. Studien benytter både kvalitativ (personlig intervju) og kvantitativ (spørreskjema) metode. Det betyr at vi innhenter informasjon fra barn og foreldre om hvordan det oppleves å delta i foreldreveiledning. I tillegg måler vi effekt av programmene og implementeringskvalitet i kommunene. På denne måten bidrar studien til kunnskapsbasert praksis.

Det er behov for mer forskning om utsatte barn og unges situasjon. Regjeringen har initiert en nasjonal strategi for å skape en målrettet, helhetlig og koordinert innsats for forskning, utvikling og innovasjon til denne målgruppen. Vi som forskere og programutvikler er helt avhengig av godt samarbeid med kommunale tjenester, slik av vi når ut til familier. Gjennom slikt samarbeid og partnerskap i forskningsprosjekter kan både forskere og praksisfeltet få innsikt i oppdatert forskning og aktuelle problemstillinger fra praksis.

Vi skal rekruttere 360 familier med flyktningbakgrunn. Vi søker derfor kommuner som ønsker å delta i utviklingen av kunnskapsbaserte tjenester for utsatte barn og unge. PIRM-studien er støttet av Kavlifondet. Deltakende kommuner/tjenester støttes økonomisk og med opplæring i gjennomføring av foreldreveiledningsgruppene.

Kunnskapsbasert praksis til utsatte barn og familier krever partnerskap mellom tjenester og forskere som arbeidsform. Ta kontakt og bli med på fagutvikling!

Ta kontakt med nasjonal prosjektkoordinator i PIRM-studien Ola G. Andersson

Telefon

77 64 56 59

Relaterte artikler

Se alle artikler

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev