Gå rett til innhold
<
<
Undersøker plastsøppel i jordsmonn for giftstoff

Undersøker plastsøppel i jordsmonn for giftstoff

Aktuelt

Publisert: 15.02.2022
Oppdatert: 08.08.2022

Jordprøver fra vakre, men sterkt plastforsøplede Lisle Lyngøyna i Øygarden skal granskes. Forskerne vil avdekke i hvilken grad plast i jordlagene lekker giftige stoffer til miljøet.

Foto: Andreas R. Graven, Seniorforsker og prosjektleder Alessio Gomiero på plastlabben i Mekjarvik., NORCE - Alessio Gomiero, <p>Foto: Andreas R. Graven</p>, Seniorforsker og prosjektleder Alessio Gomiero på plastlabben i Mekjarvik, Stavanger

Kilde:
Foto: Andreas R. Graven

Seniorforsker og prosjektleder Alessio Gomiero på plastlabben i Mekjarvik.

– Det blir viktig å avdekke hvilke stoffer plasten frigir, og de skadelige effektene plast begravet i jord kan ha på naturen, sier seniorforsker og prosjektleder Alessio Gomiero i NORCE.

– Dette er nødvendig kunnskap både i nå-situasjonen, og ikke minst i fremtiden.

Når plastsøppel hoper seg opp over lang tid langs kysten vår, vokser det fram et landskap med jordvoller fulle av plast – selv i de vakreste naturperler.

Forskere i NORCE har vært de første til å dokumentere fenomenet med plastlandskap i en studie i tidsskriftet Frontiers in Marine Science, blant annet ved undersøkelser på Lisle Lyngøyna.

Denne øya er en av mange hotspots for plastopphopning i Vestland.

Foto: Andreas R. Graven, Feltarbeid på Lisle Lyngøyna i august 2021, prosjektleder Alessio Gomiero i NORCE (t.v). Her sammen med forskerkollega Eivind Bastesen., Stillbilde - Feltarbeid, <p>Foto: Andreas R. Graven</p>, Feltarbeid på Lisle Lyngøyna. Prosjektleder Alessio Gomiero og Eivind Bastesen.

Kilde:
Foto: Andreas R. Graven

Feltarbeid på Lisle Lyngøyna i august 2021, prosjektleder Alessio Gomiero i NORCE (t.v). Her sammen med forskerkollega Eivind Bastesen.


En vanlig oppfatning hos mange vil umiddelbart være at all denne plast bør ryddes vekk.

Men: er det gitt at man alltid skal fjerne plastsøppel i bakken? Vil det kunne øke forekomster av mikroplast og frigjøre mer av giftige kjemiske forbindelser?

– Det er behov for mer kunnskap om både omfanget og konsekvensene av plastforurensning av jordsmonnet. Slik kan vi peke på effektive tiltak og strategier for god forvaltning av disse områdene, sier Gomiero.

Nå skal seniorforskeren fra NORCE undersøke plast i jordsmonn fra nettopp Lisle Lyngøyna, i et nytt prosjekt kalt Toxicity effects assessment of plastic litter buried in soil.

Prosjektet er finansiert av Handelens Miljøfond.

Analyser av jordprøvene skal utføres i NORCE sin avanserte plastlab i Mekjarvik utenfor Stavanger. Gomiero har også med seg Gidske Andersen fra Universitetet i Bergen som samarbeidspartner i prosjektet.

Foto: Alessio Gomiero, Jordprøve som undersøkes og analyseres i NORCE sine plastlab., Illustrasjonsfoto - Jordprøve med plast, <p>Foto: Alessio Gomiero</p>, Jordprøve som undersøkes og analyseres i NORCE sine plastlab.

Kilde:
Foto: Alessio Gomiero

Jordprøve som undersøkes og analyseres i NORCE sine plastlab.

Lisle Lyngøyna representer et unikt åpent laboratorium i skjærgården, i kraft av de store mengdene marint søppel som har hopet seg opp på øya.

Forskerne skal følge og studere flere økologiske prosesser, inkludert plastfragmentering, frigjøring av plastadsorberte kjemikalier og plastens interaksjon med flora og fauna.

– Vi har ingen forventninger til hva vi kan finne, vi vet ikke om det er mye giftstoffer i plasten, i hvilken grad giftige stoffer frigjøres eller hvordan det påvirker det mikrobielle miljøet eller økosystemet, sier Gomiero.

– Det er uansett viktig å vite hva som lekker fra plasten, legger han til.

Relaterte personer

Alessio Gomiero

Forsker II - Mekjarvik
algo@norceresearch.no
+47 51 87 55 46
+47 48681305

Relaterte artikler

Se alle artikler

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev