Gå rett til innhold
<
<
Skal simulere sekulariserende samfunn

Skal simulere sekulariserende samfunn

Aktuelt

Publisert: 20.05.2020
Oppdatert: 24.06.2022

Veronica Helle

Forskere skal simulere digitale samfunn for å finne ut hvilke mekanismer som ligger bak den økende graden av sekularisering.

, , COLOURBOX7537240, <p>colourcox.com</p>,

Det er stadig flere mennesker i industriland som regner seg som ikke-religiøs, og få identifiserer seg med nasjonalistiske, kommunistiske eller fascistiske ideologier. Samtidig ser det ut til at antallet mennesker som anser demokratiske idealer som avgjørende for et godt samfunn er på vei opp.

Forskere fra NORCE og Uniwersytet w Białymstoku i Polen skal finne ut hvorfor det er slik. Prosjektpartnerne har fått bevilget 1,3 millioner euro i prosjektstøtte fra EØS-midlene til prosjektet «Religion, ideology and prosociality: Simulating secularising societies».

Digitale tvillinger

I prosjektet skal forskerne utvikle agentbaserte simuleringsmodeller. Simuleringen i den digitale verdenen består av individer som er programmert slik at de representerer den virkelige befolkningen.

Akkurat som i den virkelige verden, har individene i den digitale verdenen ulike kjennetegn og egenskaper, og de befinner seg i ulike sosiale og fysiske omgivelser.

- Vi skal studere hvordan individer med ulik religion, kulturell bakgrunn og kjønn samhandler. Hensikten er å forstå mekanismene som fører til at en befolkning blir mer sekularisert, forteller F. LeRon Shults, forsker I i NORCE.

I de databaserte simuleringsmodellene er det individer som handler og samhandler. Med utgangspunkt i dette kan forskerne studere hvordan det genereres samhandlingsmønstre og strukturer mellom individene.

Ved å simulere individenes atferd og samhandling på et mikronivå, kan man få mer kunnskap om konsekvenser på makronivå.

Forskerne har fire ulike modeller, og NORCE er ansvarlig for to av dem. Prosjektets varighet er tre år og det starter opp i sommer.

Teste sosiale fenomen

For å forstå hva som ligger bak sekulariseringen skal forskerne bruke sosiologiske teorier og kognitiv vitenskap. Forskerne skal lage datamodeller av sosiale fenomen som religioner og ideologier for å teste disse teoriene mot tilgjengelige sosiologiske data. På denne måten skal de få en bedre forståelse av sekulariserende samfunn og de kognitive og kulturelle mekanismene som understøtter dem.

Eksisterende forskning viser at det er en sammenheng mellom sekularisering og faktorer som stigende utdanningsnivå og ytringsfrihet. Men man vet ikke nok om de kulturelle og kognitive mekanismene som ligger bak.

Relevante personer

F. LeRon Shults

Forsker I - Kristiansand
lesh@norceresearch.no
+47 56 10 76 62

Relevante artikler

Se alle artikler

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev