Gå rett til innhold
<
<
Samler store datamengder om jordskjelv, vulkanutbrudd og geologi med NORCE-teknologi

Samler store datamengder om jordskjelv, vulkanutbrudd og geologi med NORCE-teknologi

Aktuelt

Publisert: 10.01.2020
Oppdatert: 11.12.2023

Andreas R. Graven

Portalen EPOS-N for store geologiske data er åpnet. Den bygger på programvaren Enlighten, utviklet av teknologer i NORCE.

Et hovedmål med det internasjonale storprosjektet EPOS, er styrket forståelse av hvilke faktorer som hver for seg og samlet trigger jordskjelv, vulkansk aktivitet og tsunamier.

–Dette er viktig kunnskap ikke bare for risikoforståelse generelt, men også når viktig infrastruktur som veier, boliger og offentlige bygg skal oppføres¸ sier teknolog og seniorforsker Tor Langeland i NORCE.

Portalen ble lansert på vintermøtet til Nordisk geologisk forening i Oslo denne uken. Partnerne i EPOS-N prosjektet som er den norske delen av EPOS er NGU, NORSAR, Statens Kartverk, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og NORCE, mens finansieringen besørges av Norges forskningsråd.

For første gang er norske data på tvers av alle de nevnte forskningsinstitusjoner samlet, samtidig som data kan visualiseres og analyseres i det samme web-verktøyet. Det er også inkludert ny monitoreringskapasitet med vekt på arktiske forhold.

Utforsk webportalen EPOS-N

https://epos-no.uib.no:444/

EPOS-N tilbyr full interaktiv visuell analyse

–Basert på NORCE sin mangeårige utvikling av programvaren Enlighten muliggjør EPOS-portalen nå full interaktiv visuell analyse av store geologiske datasett i en nettleser, forteller Langeland i NORCE.
–Brukere kan visualisere og analysere data direkte i portalen i stedet for å først å laste ned dataene til sin egen PC. I portalen kan brukere både søke etter relevante data og så visualisere og analysere dem. Ulike data kombineres i visualiseringene for å utforske sammenhenger.

Jordskjelv og tsunamier kan i relativt sett geologisk stabile Norge virke noe fjernt. Likevel er også bidragene med data fra den arktiske delen av den eurasiske tektoniske platen, som Norge ligger på, viktige i EPOS-N. Ikke bare for å vurdere eksempelvis jordskjelvfare, men også rasfare.

Det sistnevnte blir da også stadig mer aktuelt i tider med økt klimarisiko som følge av flere ekstreme værhendelser på grunn av klimaendringene.

I tillegg til utvikling av avansert visualiserings-programvare har NORCE-teknologene ledet arbeidspakken med dataintegrasjon i EPOS Norge-portalen.

Animeringen over illustrerer visuell analyse av jordskjelv der bruker endrer utvalgt geografisk område i det ene plottet og en ser fortløpende hvordan magnitude og antall stasjoner som har fanget opp hver hendelse (illustrert med farge) endrer seg med dette utvalget.

Forskere og beslutningstakere er målgrupper

–Bedre forståelse av risiko oppnås gjennom å integrere data fra mange nasjonale infrastrukturer med målestasjoner, og gi full tilgang til disse dataene til forskere og beslutningstakere. En viktig del av dette er at vi snakker om data fra ulike typer målinger, sier Tor Langeland i NORCE.

Et eksempel på en visuell integrert analyse vil være å hente fram seismiske hendelser i et område, se om det er løsmasser, bratt terreng og om det finnes kritisk infrastruktur i nærheten – enten under havoverflaten eller på landjorden. Portalen inkluderer også data om bergarter og forkastninger, som er viktige for å vurdere risiko for ras og skjelv, sier Langeland.

Portalen har store mengder historiske data, men data hentes også inn fortløpende fra flere kilder, blant annet seismiske stasjoner som har seismometre som registrer rystelsene fra jordskjelv, og dessuten GPS-stasjoner.

–GPS stasjoner registrer posisjon over tid (bevegelser kan føre til spenningsoppbygging i jordskorpen som igjen kan føre til jordskjelv). I tillegg har vi som nevnt geomodeller, og andre typer målinger, sier Langeland.

Det norske prosjektet har gått siden 2016, med finansiering fra Norges forskningsråd (NFR Infrastruktur program, prosjektnr. 245763). En viktig brukergruppe av EPOS-N-portalen er forskere, men også beslutningstakere i stat og kommuner kan være aktuelle brukere.

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev