Gå rett til innhold
Aktuelt

Publisert: 09.02.2023
Oppdatert: 23.02.2023

Gunn Janne Myrseth

Akvariet i Bergen åpnet i dag en ny utstilling om elvene våre som er laget i samarbeid med forskerne i NORCE. Sivert Strandjord og Mathias Djupevik fra Steinerskolen på Skjold og Bergens ordfører Linn Kristin Engø, foretok snorklippingen.

Gunn Janne Myrseth, NORCE, Ordfører Engø med ryggen til, får oppskrifter fra NORCE-forsker Ulrich Pulg. Bak skimtes Reidar Staalesen fra Steinerskolen på Skjold., Reidar Staalesen, Ulrich Pulg og ordfører Engø, <p>Gunn Janne Myrseth, NORCE</p>, kvinne med kjede og ryggen til, hilser på mann med skjegg, Bak en mann man ser halvt. Alt skjer på en scene.

Kilde:
Gunn Janne Myrseth, NORCE

Ordfører Engø med ryggen til, får oppskrifter fra NORCE-forsker Ulrich Pulg. Bak skimtes Reidar Staalesen fra Steinerskolen på Skjold.

- Byen vår er ikke bare omringet av vann, men også bygget oppå vann. Det var jeg ikke så veldig klar om for få år siden.

Ordfører Engø kunne opplyse de fremmøtte om hvor viktig det sittende byrådet synes det er å løfte frem elvene og bekkene våre. Så lovpriset hun innsatsen fra Akvariet, forskerne i NORCE, og ildsjelene blant annet ved Steinerskolen som har jobbet over sju år i Apeltunelva.

Steinerskolen på Skjold har nemlig under kyndig veiledning av egen lærer Reidar Staalesen og forskerne i NORCE, hjulpet til med restaurering av Apeltunelva i Bergen. En elv som blir ekstra belyst og brukt som eksempel i utstillingen.

Innsats for alt liv i elvene

NORCE-forsker Ulrich Pulg holdt foredrag for den stappfulle salen samt brukte anledningen til å overlevere Håndboken for naturrestaurering til ordføreren. Han mener nemlig Bergen har mye å ta fatt i her;

- Oslo kommune har for eksempel laget en strategi for gjenåpning og restaurering av sine vassdrag, opplyser han og utfordrer Bergen kommune.

Pulg og kollegene i NORCE har restaurert mange elver og jobber over hele landet med å fikse fortidens inngrep. Hans ønske med utstillingen på Akvariet er at små og store gjennom å oppleve se liv i elven på tett hold, gjenskapt, gjester blir inspirert til å ta en innsats for å sikre naturen:

- Det er ikke vanskelig å hjelpe dyr og planter i vassdrag. Å passe på elver og innsjøer og forhindre fysiske inngrep og forurensing kan være nok. Vi har skrevet omfattende håndbøker som er mye brukt av dugnadsgjenger og skoler, slik som i Apeltunelva i Bergen. Ved gjenåpning og restaurering av elver får vi en bedre sikring mot flom enn i trange kanaler eller lukkete bekker fordi gjenåpning av bekker og elver gir mer plass til vannet.Gunn Janne Myrseth, NORCE, Vanessa Omdahl, fra klasse 7 på Nordnes barneskole snakker i mikrofon inne i en plastboble inne i elva mens hun filmes., Jenta i kvit genser i bobla Nordnes skole, <p>Gunn Janne Myrseth, NORCE</p>, Jente snakker i mikrofon inne i en plastboble inne i elva mens hun filmes.-foto

Kilde:
Gunn Janne Myrseth, NORCE

Vanessa Omdahl, fra klasse 7 på Nordnes barneskole snakker i mikrofon inne i en plastboble inne i elva mens hun filmes.

Akvariets nye utstilling

Utstillingen på Akvariet blir en lekeplass der du går inn i vassdraget, opplever en elv som vedlikeholder seg selv og er hjem for en rekke dyre- og plantearter.

- Utstillingen skal skape lærelyst og formidle kunnskap om hvordan det står til med vassdrag i Norge, og hva som gjøres og kan gjøres for å bedre situasjonen, sier Aslak Sverdrup, administrerende direktør ved Akvariet i Bergen. 

Mer enn 70 prosent av jordens landoverflate er vesentlig endret på grunn av menneskelig aktivitet. Vi er nå i FNs tiår for naturrestaurering og Stortinget vil restaurere minst 15 prosent av forringet natur i Norge, ikke minst i de sterkt påvirkede ferskvannssystemene.

Prosjektet er finansiert av Miljødirektoratet, Agenda Vestlandet, Oluf Bjørneseth, Hustru Marie Bjørneseth Født Knudsens Fond Til Bergen Bys Ve, Lagunen as og Bergen kommune. Statsforvalter, fylkeskommune og kommune har bidratt med faglige innspill.

Nettlenke til informasjon om utstillingen:

Vassdraget - Akvariet i Bergen

  • Bilde av grafisk bilde fra vegg på Akvariet som viser installasjoner i Apeltunelva
  • Ordfører Engø med Steinerskolen på Skjolds Sivert Strandjord og Mathias Djupevik
  • NORCE-fotograf Andreas R. Graven filmer barn i bobla under elva.
  • Aslak Sverdrup, Akvariet med Ulrich Pulg, NORCE, bak.

Kontaktperson

Ulrich Pulg

Forsker II - Bergen
ulpu@norceresearch.no
+47 56 10 74 35
+47 922 78 828

Holde deg oppdatert på forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev