Gå rett til innhold
<
<
Nytt prosjekt skal muliggjøre raskere utbygging av havvind

Nytt prosjekt skal muliggjøre raskere utbygging av havvind

Aktuelt

Publisert: 16.12.2021
Oppdatert: 07.11.2022

Forskningsrådet innvilger prosjektet ‘ImpactWind Sørvest’ med et totalbudsjett på 56 millioner. De fem neste årene skal NORCE sammen med forsknings- og industripartnere utvikle mer effektive og grundige søknadsprosesser slik at utbygging av havvind kan gå raskere.

– Det er et politisk mål å bygge ut havvind på norsk sokkel i havet utenfor Agder, Rogaland og Vestland, men ofte kan prosessen fra beslutning til endelig bygging av vindmøllene være lang og ineffektiv. Ved å samle inn relevante data og utvikle forskningsbasert kunnskap og langsiktig utdannings- og forskningskapasitet kan vi gjøre søknadsprosessene mer effektive, sier seniorforsker i NORCE, Atle Blomgren, som skal lede prosjektet.

Foto: Bjarne Log, Fra Venstre: Seniorforsker i NORCE, Atle Blomgren, Professor Muk Chen Ong, Universitetet i Stavanger, Førsteamanuensis Silje Haus-Reve, Universitetet i Stavanger og NORCE, Konserndirektør Klima og miljø i NORCE, Hans Kleivdal., Stillbilde - Impact Wind Sør Vest, <p>Foto: Foto: Bjarne Log</p>, Fra Venstre: Seniorforsker i NORCE, Atle Blomgren, Professor Muk Chen Ong, Universitetet i Stavanger, Førsteamanuensis Silje Haus-Reve, Universitetet i Stavanger og NORCE, Konserndirektør Klima og miljø i NORCE, Hans Kleivdal

Kilde:
Foto: Bjarne Log

Fra Venstre: Seniorforsker i NORCE, Atle Blomgren, Professor Muk Chen Ong, Universitetet i Stavanger, Førsteamanuensis Silje Haus-Reve, Universitetet i Stavanger og NORCE, Konserndirektør Klima og miljø i NORCE, Hans Kleivdal.

På forskningssiden er utover NORCE, også UiB, UiA og UiS med, mens åtte industripartnere, fire sentrale næringsklynger og to bransjeforeninger også er koblet på. Agder, Rogaland og Vestland fylke støtter prosjektet da disse tre fylkene har beliggenhet nær disse planlagte havvindområdene.

- Jeg vil gratulere forskningsmiljøene i NORCE og alle partnerne våre med tildelingen av havvind-prosjektet. Med denne tildelingen skal NORCE bidra med utviklingen av ny kunnskap som kan skape nye industrielle muligheter for norsk industri og oljeleverandørnæring i Agder, Rogaland og Vestland fylke, sier Kristin Wallevik, administrerende direktør i NORCE.

NORCE - Kristin Wallevik, <p>Foto: Thor Brødreskift</p>,

Administrerende direktør, NORCE

- Jeg vil gratulere forskningsmiljøene i NORCE og alle partnerne våre med tildelingen av havvind-prosjektet. Med denne tildelingen skal NORCE bidra med utviklingen av ny kunnskap som kan skape nye industrielle muligheter for norsk industri og oljeleverandørnæring i Agder, Rogaland og Vestland fylke, sier Kristin Wallevik, administrerende direktør i NORCE. (Foto: Thor Brødreskift).

Grundig utredning av konsekvenser

Før industrien får tildelt areal der de kan bygge enten bunnfast eller flytende havvind, skal det gjøres grundig utredning av konsekvenser ved utbyggingen. I denne prosessen kan det oppstå arealkonflikter knyttet til interessegrupper innenfor bl.a. fiskeri, fugleliv og olje, fordi utbygging til havs vil berøre ressursgrunnlaget deres.

– Utredningen av konsekvenser må være grundig og effektiv, da det ellers kan bli en «show-stopper» og forlenge tiden før industrien får tildelt oppdrag innen havvind. Derfor er det viktig å samle vitenskapelig spisskompetanse innen områder som marinteknologi, meteorologi, marinbiologi, samfunnsøkonomi, digitalisering og jus, slik at konsekvensutredningene blir så grundige som mulig.

Mangler utdanningstilbud innen havvind

En rapport fra Norsk Industri om kompetansemiljøer påpeker at Norge har mye relevant kompetanse og relevante kompetansemiljøer, men så langt få utdanningstilbud spesifikt rettet mot havvind.

– Derfor blir en det en viktig del av del av prosjektet å utvikle spesialiserte etter- og videreutdanningstilbud i samarbeid med havindustrien og gå i dialog med havvindindustrien om langsiktige kompetansebehov.

Tildelingen på 28 millioner kroner fra Forskningsrådet utløser egeninnsats og industristøtte, slik at en får et samlet prosjektbudsjett på ca. 56 mill. Prosjektet har med syv aktuelle vindparkutbyggere som industripartnere, alle med sterk regional forankring i sørvest: NorSea Group, Aker Offshore Wind, Norseman Wind, Shell, BKK, Agder Energi og Deep Wind Offshore.

Første del av prosjektet begynner 1. kvartal 2022 og prosjektet forventes avsluttet i 2027.

Relaterte personer

Atle Blomgren

Seniorforsker - Stavanger
atbl@norceresearch.no
+47 51 87 51 24

Hans Kleivdal

Assisterende konserndirektør, forretningsutvikler Klima og miljø - Bergen
hakl@norceresearch.no
+47 56 10 70 18
+47 986 40 351

Relaterte artikler

Se alle artikler

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev