Gå rett til innhold
<
<
Jordomseilingen med One Ocean Expedition gir NORCE-forskere unik mulighet til å undersøke havet

Jordomseilingen med One Ocean Expedition gir NORCE-forskere unik mulighet til å undersøke havet

Aktuelt

Publisert: 29.06.2021
Oppdatert: 15.06.2022

Andreas R. Graven

One Ocean Expedition blir utvilsomt en spesiell mulighet til å gjøre undersøkelser av havet, sier forsker Thierry Baussant i NORCE.

Foto: Richard Sibley, På One Ocean Expedition skal NORCE undersøke mikroplast og miljø-DNA i løpet av seilasen med Statsraad Lehmkuhl, som varer til våren 2023., Lehmkuhl 3 credit Richard Sibley Statsraad Lehmkuhl, ,

Kilde:
Foto: Richard Sibley

På One Ocean Expedition skal NORCE undersøke mikroplast og miljø-DNA i løpet av seilasen med Statsraad Lehmkuhl, som varer til våren 2023.

Den spektakulære jordomseilingen med det staselige seilskipet Statsraad Lehmkuhl starter i Arendal 16. august i år, og skal pågå til april 2023. I løpet av seilasen skal 55 000 nautiske mil tilbakelegges, og 36 havner besøkes verden over.

Forskning og utdanning står sentralt i dette storstilte prosjektet, der NORCE er blant partnerne som skal drive forskning underveis på seilasen. Et mål er å skape oppmerksomhet - og dele ny kunnskap - om den kritisk viktige rollen havet spiller for en bærekraftig utvikling.

Forskere og studenter skal ta en rekke prøver på ferden over verdenshavene. NORCE skal forske på mikroplast og miljø-DNA i vannmassene.

Miljø-DNA et stadig viktigere verktøy

Undersøkelser av miljø-DNA bidrar til å styrke miljøovervåkning og artsmangfold. I tillegg fungerer det som et stadig viktigere verktøy for eksempelvis å kartlegge tilstanden og biodiversiteten i økosystemer, og se hvordan havet påvirkes av klimaendringer.

– One Ocean er en unik mulighet til å bidra til noe stort. Å undersøke forekomster av miljø-DNA er viktig for å oppdage og kartlegge hvilke arter som befinner seg i, og påvirkes av, endringer i havet. Mange av disse artene betyr nemlig mye for havets økosystem. Havet er stort, et effektivt karbonsluk. Samtidig er havet skjørt og i endring. Det må forvaltes på en bærekraftig måte, sier forsker Thierry Baussant i NORCE.

I forkant av seilasen vil Baussant og kolleger bestemme seg for et utvalg av indikator-/nøkkelarter som de ønsker å se etter. Det kan dreie seg om små organismer som bakterier, litt større planktonalger, og mye større dyr som fisk.

– Hvilke arter som forteller om havtilstanden, og hvordan de kan være påvirket, vil variere. Derfor er ikke nøkkelartene vi ser etter de samme i alle deler av jordomseilingen, sier Baussant.

Teknologien er blitt så avansert at påvisning av miljø-DNA er mulig å gjøre nærmest i sanntid. I tilfellet One Ocean gjøres analysene på et seilende skip fjernt fra laboratorier. Likevel er det mulig å foreta analyser av kompliserte sammensetninger av arter i havet.

– One Ocean-ekspedisjonen er derfor en unik mulighet for å undersøke nøkkelarter som igjen gir oss viktig informasjon om hva som skjer med havet, og hvordan klimaet påvirkes av endringene der, sier Baussant.

Undersøkelser av mikroplast

NORCE har også høy ekspertise innen mikroplastforskning. Forsker Alessio Gomiero har utviklet et instrument for å påvise mikroplast i havet.

Gomiero står også bak et instrument som kan kobles rett på vannledningsnettet til norske kommuner for å påvise mikroplast i drikkevann.

– Sjøvann fra 5 meters dybde pumpes inn i skipet, og kjøres gjennom flere spesiallagde filtre i instrumentet. Disse filtrene analyseres deretter for forekomster av mikroplast og ulike plasttyper, sier Gomiero.

NORCE-forskerne skal ta prøver fra mange steder og områder, og vil skaffe seg et unikt innblikk i situasjonen i verdenshavene.

– Tidligere er mikroplast gjerne blitt studert i ett begrenset område av gangen. Nå har vi en unik mulighet til å studere mikroplast over store marine områder, og områder som tidligere ikke er undersøkt, sier prosjektmedarbeider Taran Henriksen i NORCE.

– Vi håper dette vil øke kunnskapen rundt kildene til mikroplast i havet og hvordan ulike områder påvirker mengden og typen mikroplast identifisert der. Økt kunnskap om kilder vil gjøre det lettere å lokalisere de riktige tiltakene, sier Henriksen.

Kunnskapsstatus for havforsuring, forurensing og havtemperatur

Både mikroplastundersøkelsene og prøvetaking av miljø-DNA skal være sentrale bidrag fra NORCE på One Ocean Expedition.

– Ved å undersøke miljø-DNA kan vi få en viktig kunnskapsstatus både hva gjelder havforsuring, forurensing, og havtemperatur, sier forsker Thierry Baussant.

Baussant forteller at miljø-DNA skal måles ved hjelp av et instrument om bord, og en tilhørende analyse-kit som betjenes av personell på Statsraad Lehmkuhl. Selve prøvetakingen og DNA-analysen gjøres manuelt mange ganger under seilasen for å sikre prøver fra ulike havområder.

I havnene som Statsraad Lehmkuhl skal besøke, skal det holdes både møter, mottakelser og konferanser.

– «One Ocean» er et nasjonalt prosjekt av internasjonalt format og det største i skipets over hundre år lange historie. Seilasen skal forene ungdommer, forskere og ledere over hele verden til å bygge ny kunnskap om bruk og bevaring av våre marine ressurser. Norge har verdensledende marine forskningsmiljøer, men like viktig er det at vi skal ut og møte andre med kunnskap om havet for å lære av dem, sier Haakon Vatle, direktør i Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl.

Relaterte personer

Hans Kleivdal

Assisterende konserndirektør, forretningsutvikler Klima og miljø - Bergen
hakl@norceresearch.no
+47 56 10 70 18
+47 986 40 351

Thierry Baussant

Sjefsforsker - Mekjarvik
thba@norceresearch.no
+47 51 87 55 03

Taran Henriksen

Forskningsassistent - Mekjarvik
tahe@norceresearch.no

Alessio Gomiero

Forsker II - Mekjarvik
algo@norceresearch.no
+47 51 87 55 46
+47 48681305

Jeremy Cook

Seniorforsker - Bergen
jeco@norceresearch.no

+47 908 75 828

Relaterte artikler

Se alle artikler

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev