Gå rett til innhold
Aktuelt

Publisert: 25.10.2023
Oppdatert: 25.10.2023

Gunn Janne Myrseth

Seks dager og 60 oppdrettslakser ble hentet ut av 13 elver på Island. Det er fangsten etter at NORCE LFI tok med seg «sin norske metode» for å forsøke å redde villaksbestanden etter en rømning fra et av Arctic Fish sine anlegg.

– Anlegget ligger mye lengre vest så her er det snakk om fisk som har beveget seg flere hundre kilometer østover, sier Helge Skoglund som har ledet NORCE-ekspertene som har jaktet ut noen av de uønskede rømlingene.

Oppdraget kom fra det islandske fiskeridirektoratet.

Historien startet her

I august i år skjedde det en større rømning fra et av anleggene til Arctic Fish i Kvingindisdalur i Patreksfjordur. To hull ble funnet i noten den 20. august, fremgår det av en børsmelding.

Merden inneholdt 70.000 norsk-atlantisk oppdrettslaks med en snittstørrelse på 5,5 kilo på rømningstidspunkt. Avviket i merden etter høsting var 3.500 individ.

MOWI med hovedaksjonær John Fredriksen i spissen, kjøpte i fjor høst 51,28 prosent av aksjene i Arctic Fish. Arctic Fish er lokalisert i Vestfjordene på Island.

Islandske veterinærmyndighter (MAST) etterforsker nå MOWI etter rømningene og MOWI opplyser i en børsmelding den 20. september i år at de samarbeider med myndighetene på Island.

Leó Alexander Guðmundsson fra Marine and Freshwater Research Institute på Island, Helge Skoglund med fangst fra elva Hrútafjarðará på nordkysten av Island., Picture15, ,

Kilde:
Leó Alexander Guðmundsson fra Marine and Freshwater Research Institute på Island

Helge Skoglund med fangst fra elva Hrútafjarðará på nordkysten av Island.

Rømningen har skap stort oppstyr

Det har vært stor oppmerksomhet rundt rømningen, og aktiviteten til NORCE sine eksperter er blitt tett fulgt av både lokale og internasjonale medier som The New Yorker og Morgenbladet. RUV, som er Islands svar på NRK, hadde eget dokumentarteam som laget en gravedokumentar.

Island er av laksefiskere verden over kjent som stedet alle drømmer om. Mange kjendiser som Eric Clapton og vår egen Kong Harald har fisket her. Villaksfiske er en viktig næring for islendingene med velutviklede lakselodger og mange guider.

7. oktober gikk islendingen ut på gatene og demonstrerte.

Leó Alexander Guðmundsson fra Marine and Freshwater Research Institute på Island, Yngve Landro og Helge Skoglund med fangst fra elva Ísafjarðará i Vestfjordene på Island., Picture13, ,

Kilde:
Leó Alexander Guðmundsson fra Marine and Freshwater Research Institute på Island

Yngve Landro og Helge Skoglund med fangst fra elva Ísafjarðará i Vestfjordene på Island.

NORCE LFI-metoden

Gjennom mange års jakt på oppdrettslaks i norske elver og kartlegging av villaksens tilstand, har Helge og kollegene i NORCE utviklet en betydelig erfaring og godt datagrunnlag om oppdrettslaksens forekomst i elver.

– Vi observerer, teller, registrerer og filmer. Vi snorkler oss nedover elvene og registrerer det vi ser. Når vi ser en rømt oppdrettslaks, blir den harpunert, forteller Skoglund, og tar oss med tilbake til Island og de 13 elvene de har snorklet i den siste uken

– Dette er jo indrefileten i laksefiskerens drøm så det er stor bekymring for at den norske oppdrettslaksen skal blande seg genetisk med de islandske laksestammene. Og større ble bekymringen da man oppdaget at rømningen langt vest hadde fått konsekvenser så langt unna som flere hundre kilometer nordøst, sier Skoglund.

– Og her ble NORCE viktig?

– Vi har en kollega i det islandske Havforskningsinstituttet. Han har i årevis bedt om budsjettpenger til å bygge en avdeling som vår, men ikke blitt hørt. Han koblet oss opp.

– Hvorfor bruker man norsk oppdrettslaks på Island?

– Norsk oppdrettslaks har blitt avlet over flere generasjoner og vokser bedre enn den islandske villaksen i oppdrett, sier Skoglund. Han legger til at man i Norge ikke ville tillatt bruk av islandsk laks utenfor norskekysten.

Skoglund forteller at i Norge har vi drevet oppdrett av regnbueørret fra Stillehavet, som er en svartelistet fremmedart hos oss.

– Jeg håper Island kan lære av våre feil og dra nytte av våre erfaringer. For når det gjelder å fjerne oppdrettslaks fra det ville miljøet, er det selvfølgelig best om de ikke er der i utgangspunktet. Men når de først er der, er det eneste riktige å fjerne dem, og jeg føler at vi gjør en viktig jobb ved å fjerne dem, sier Skoglund.

Og kanskje blir det en ny tur før jul til Island for Helge og kollegene. Islandske myndigheter vil nemlig ha mer hjelp.

Leó Alexander Guðmundsson fra Marine and Freshwater Research Institute på Island, Tore Wiers og Helge Skoglund snorkler i elva Laxá á Ásum, en av de mest eksklusive lakseelvene på Island., Picture12, ,

Kilde:
Leó Alexander Guðmundsson fra Marine and Freshwater Research Institute på Island

Tore Wiers og Helge Skoglund snorkler i elva Laxá á Ásum, en av de mest eksklusive lakseelvene på Island.

Frykt for norske tilstander

– Vi har hatt lange dager og lange turer og fem dager ble til seks for å rekke over, sier Skoglund.

For det er ikke uten grunn at teamet fra Bergen ble hyret inn. Helge og kollegene i NORCE LFI, Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, overvåker per i dag 70 elver i Norge, og tar her også ut rømt oppdrettslaks. Et arbeid som bare baller på seg etter hvert som villaksens situasjon i Norge blir mer og mer prekær.

I 2022 ble nemlig norsk villaks rødlistet av norske myndigheter nettopp på bakgrunn av fallet i antall individer. På 1980-tallet passerte det jevnlig en million villaks i norske elver. Nå er totalbestanden på under 500.000 individer, og den har aldri vært lavere. Oppdrettsfisk i sjøen er en av årsakene til denne nedgangen og regnes som den største trusselen for norsk villaks. Lusen er den største skadevolderen, men andre faktorer er også skadelige som klimaendringer og forholdene generelt i havet. Oppdrett er den største menneskeskapte årsaken, men andre forhold i havet har nok også en viktig årsak til nedgangen.

Helge kan opplyse om at 2023-tallene heller ikke ser bra ut for den norske villaksen. Helge og kollegene er nemlig nå i høst igjen i full gang med kartlegging av tilstanden også i de norske elvene for villaksen i Norge.

Leó Alexander Guðmundsson fra Marine and Freshwater Research Institute på Island, NORCE-ekspertene Yngve Landro (t.v.) og Marius Kambestad (t.h.) på vei ut i elva Laxá á Ásum, en av de mest eksklusive lakseelvene på nordkysten av Island., Picture11, ,

Kilde:
Leó Alexander Guðmundsson fra Marine and Freshwater Research Institute på Island

NORCE-ekspertene Yngve Landro (t.v.) og Marius Kambestad (t.h.) på vei ut i elva Laxá á Ásum, en av de mest eksklusive lakseelvene på nordkysten av Island.

Våre eksperter jobber her

Forskergrupper
Forskergrupper
Helge Skoglund

Forsker II - Bergen
hesk@norceresearch.no
+47 56 10 74 41
+47 913 77 694

Marius Kambestad

Forsker - Bergen
maka@norceresearch.no

+47 452 06 875

Yngve Landro

Senior forskningstekniker - Bergen
ylan@norceresearch.no
+47 56 10 74 49

Tore Wiers

Forsker - Bergen
towi@norceresearch.no
+47 56 10 74 46
+47 419 15 482