Gå rett til innhold
<
<
Tore

Tore Wiers

Forsker

towi@norceresearch.no
+47 56 10 74 46
+47 419 15 482
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Tore Wiers

Divisjon

Klima og miljø

Mer info om Tore

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter
Publikasjoner
Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø (5. utg.) – NORCE Norwegian Research Centre 2023
Kartlegging og uttak av rømt oppdrettslaks i elver i Sognefjorden etter rømming fra Floteneset høsten 2022 – NORCE Norwegian Research Centre 2023
Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget - Årsrapport for undersøkelser i 2022 – NORCE Norwegian Research Centre 2023
Fiskebiologiske undersøkelser i seks regulerte vassdrag i Hardanger i 2022 – NORCE Norwegian Research Centre 2023
Utfisking av rømt oppdrettsfisk på oppdrag for OURO i utvalgte vassdrag i Sør-Norge høsten 2022 – NORCE Norwegian Research Centre 2023
Gytefisktelling i Daleelva, Teigdalselva, Ekso, Modalselva, Tysseelva, Matreelva, Haugsdalselva og Dalselva høsten 2022 – NORCE Norwegian Research Centre 2023
Gytefisktelling i Suldalslågen høsten 2022 – NORCE Norwegian Research Centre 2023
Assessing the occurrence of egg stranding for trout and salmon in a regulated river – Rivers Research and Applications: an international journal devoted to river research and management 2023
Direct evidence of increased natural mortality of a wild fish caused by parasite spillback from domestic conspecifics – Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences 2023
Vurdering av overlevelsen til laksesmolt i Tysseelva ved bruk av akustisk telemetri Pilotstudie 2022 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Utfisking av rømt oppdrettsfisk på oppdrag for OURO i utvalgte vassdrag i Sør-Norge høsten 2021 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Fiskebiologiske undersøkelser i seks regulerte vassdrag i Hardanger i 2021 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget - Rapport for undersøkelser i 2021 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Effects of tag type and surgery on migration of Atlantic salmon (Salmo salar) smolts – Journal of Fish Biology 2022
Redningsaksjon for Vossolaksen 2010-2020 -status per 2021 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Bestandsovervåking av laks og sjøørret i elver på Sunnmøre høsten 2021 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Gytefisktelling i Daleelva, Teigdalselva, Ekso, Modalselva, Tysseelva, Matreelva, Haugsdalselva og Dalselva høsten 2021 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Gytefisktelling i Suldalslågen høsten 2021 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Habitatkartlegging av Bolstadelva og Vosso i 2020 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Otra - Evaluering av effekter av nedkjøring av vannstanden på gyteområder i Otra vinteren 2021. – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Fiskebiologiske undersøkelser i seks regulerte vassdrag i Hardanger - Rapport for perioden 2016-2020 – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Long-term effects and cost-benefit analysis of eight spawning gravel augmentations for Atlantic salmon and Brown trout in Norway – Hydrobiologia 2021
Saltwater spawning grounds of sea-run brown trout (Salmo trutta) in tidal waters of a major Norwegian river – Environmental Biology of Fishes 2021
Gytefisktelling i BKK-regulerte elver høsten 2020 – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Utfisking av rømt oppdrettsfisk på oppdrag for OURO i utvalgte vassdrag i Sør-Norge høsten 2020 – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Gytefisktelling i Suldalslågen høsten 2020 – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Bestandsovervåking av laks og sjøørret i elver på Sunnmøre høsten 2020 – NORCE Miljø, NORCE Norwegian Research Centre AS 2021
Kongsfjord Habitatkartlegging og fiskebiologiske undesøkelser i perioden 2014-2018 – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Åelva: Utlegging av gytegrus i 2019 og undersøkelse av gytegroper i 2020 – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Plast i elver på Vestlandet – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Matreelva - Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i perioden 2006-2016 – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Undersøkelser av aurebestander i 18 reguleringsmagasin og innsjøer. Tyssefaldene og Mauranger 2019 – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Utfisking av rømt oppdrettsfisk på oppdrag for OURO i utvalgte vassdrag i Sør-Norge høsten 2019 – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Kartlegging og uttak av rømt oppdrettslaks i elver i Sognefjorden etter rømming fra Slakteriet Brekke AS høsten 2019 – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Gytefisktelling i BKK-regulerte elver høsten 2019. – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Gytefisktelling av laks og sjøaure og uttak av rømt oppdrettslaks i 49 elver på Vestlandet høsten 2018. – NORCE Norwegian Research Centre AS 2019
Fiskebiologiske undersøkelser i Årøyelva i perioden 2014-2018 – NORCE Norwegian Research Centre AS 2019
Utfisking av rømt oppdrettsfisk på oppdrag for OURO i utvalgte vassdrag i Sør-Norge høsten 2018 – NORCE Norwegian Research Centre AS 2019
Swimming with the Fishes: Validating Drift Diving to Identify Farmed Atlantic Salmon Escapees in Thewild – Aquaculture Environment Interactions 2019
Bolstadelva: Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i perioden 2006-2016 ("LIV II") – NORCE Norwegian Research Centre AS 2019
Daleelva: Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i perioden 2006-2016 ("LIV II") – NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019
Ekso: Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i perioden 2006-2016 ("LIV II") – NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019
Teigdalselva: Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i perioden 2006-2016 ("LIV II") – NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019
Vikja: Fiskebiologiske undersøkelser i perioden 2002-2018. Utlegging av rogn som kultiveringsmetode – NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019
Gytefisktelling i BKK-regulerte elver høsten 2018 – NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019
Modalselva: Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i perioden 2006-2016 ("LIV II") – NORCE Norwegian Research Centre 2019
Fiskebiologiske undersøkelser og tiltak i Orklavassdraget. Årsrapport 2018 – Norsk institutt for naturforskning 2019
Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø : god praksis ved miljøforebyggende tiltak i elver og bekker – NORCE 2018
Blekeprosjektet 2014-2017 – Uni Research Miljø 2018
Kilenotovervåking med uttak av rømt fisk i Osterfjordsystemet 2017 – Uni Research Miljø 2018
Utfisking av rømt oppdretsfisk på oppdrag fra OURO i utvalgte vassdrag i Sør-Norge høsten 2017 – Uni Research Miljø 2018
Habitattiltak i Teigdalselva, Hordaland – Uni Research Miljø 2018
Gytefisktelling av lasks og sjøaure og uttak av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2017 – Uni Research Miljø 2018
Fiskebiologiske undersøkelser i Årøyelva - årsrapport for 2017 – Uni Research Miljø 2018
Where the salmon roam: fjord habitat use of adult Atlantic salmon – ICES Journal of Marine Science 2018
Kongsfjordelva - Fiskebiologiske undersøkelser i 2014, 2015 og i 2016. – Uni Research Miljø 2017
Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø: God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker. – Uni Research AS 2017
Fiskebiologiske undersøkelser i Årøyelva - årsrapport for 2016 – Uni Research Miljø 2017
Uttak av rømt oppdrettslaks i 18 vassdrag i Sør-Norge gjennom oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO) høsten 2016. – Uni Research Miljø 2017
Bonitering og gytefisktelling i Åmselva, høst 2016. – Uni Research Miljø 2017
Gytefisktelling og uttak av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2016. – Uni Research Miljø 2017
Smoltslep som tiltak for å bygge opp gytebestanden av Vossolaks - sammenstilling av fangster fra kile- og sittenotfiske. Sluttrapport for FHF-prosjekt nr. 900608 – Uni Research AS 2016
Effects of hydropeaking on the spawning behaviour of Atlantic salmon Salmo salar and brown trout Salmo trutta – Journal of Fish Biology 2016
Undersøkelser og tiltak i Årdalselven, 2015. LFI-rapport nr. 265. – Uni Research AS 2016
Habitattiltak i Teigdalselva, Hordaland (LFI-rapport nr. 281) – Uni Research AS 2016
Kartlegging og uttak av rømt oppdrettslaks etter rømmingen ved Gulestø i Bremanger, Sogn og Fjordane, i april 2015. LFI-rapport 272. – Uni Research AS 2016
Kartlegging av habitatforhold for laksefisk i Håelva våren 2016. LFI-rapport nr. 280 – Uni Research AS 2016
Fiskebiologiske undersøkelser i Årøyelva - Årsrapport for 2015. LFI-rapport nr. 279 – Uni Research AS 2016
Vikja - Fiskebiologiske undersøkelser i perioden 2002-2015. Utlegging av rogn som alternativ kultiveringsmetode. – Uni Research AS 2016
Gytefisktelling og uttak av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2015. – Uni Research AS 2016
Undersøkelser i Jørpelandsåna, 2015. – Uni Research AS 2016
Kongsfjordelva - Fiskebiologiske undersøkelser i 2014 og 2015. – Uni Research AS 2016
Undersøkelser og tiltak i Jørpelandsåna, 2014. – Uni Research AS 2015
Undersøkelser og tiltak i Årdalselven. 2014. – Uni Research AS 2015
Jostedøla - fiskebiologiske undersøkelser i perioden 2000-2014. – Uni Research AS 2015
Dalselva i Framfjorden - fiskebiologiske undersøkelser i perioden 2002-2014 – Uni Research AS 2015
Vosso Områdetilnærming. Sluttrapport – LFI Uni Research Miljø 2015
Rømmingen av regnbueaure fra Angelskår i Sørfjorden januar 2015 – LFI Uni Research Miljø 2015
Blekeprosjektet. Status og tiltak 2010-2014 – LFI Uni Research Miljø 2015
Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget 2004-2015 – LFI Uni research Miljø 2015
Gytefisktelling, kartlegging og uttak av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2014 – LFI Uni Research Miljø 2015
Se alle publikasjoner på Cristin

Aktuelt