Gå rett til innhold
<
<
Innen kort tid kan datasimuleringer vise hvordan pandemien utvikler seg

Innen kort tid kan datasimuleringer vise hvordan pandemien utvikler seg

Aktuelt

Publisert: 03.04.2020
Oppdatert: 27.06.2022

Veronica Helle

Innen kort tid kan beslutningstakere få dataverktøy som viser hvordan koronapandemien utvikler seg. Det vil også være mulig å undersøke effekten av forebyggende tiltak.

Det er søkt midler fra Norges Forskningsråd til prosjektet og forskerne ønsker innen kort til å gi Bergen kommune verktøyet. Hensikten er å være til hjelp i den nåværende situasjonen og å unngå en ny bølge til høsten. Lokale studier vil senere være nyttige også nasjonalt og globalt.

Forskerne vil bygge et rammeverk bestående av topp moderne metoder innen datavitenskap, epidemiologisk modellering og visualisering. Dette skal gjøre det mulig for beslutningstakere å studere effekten av ulike tiltak og få rask og god forståelse av Covid-19 blant annet gjennom datavisualisering.

Svar på bekymringer

Datavisualisering er også nyttig når kunnskapen skal kommuniseres til tverrfaglige ekspertgrupper og publikum generelt. Det kan bidra til at data presenteres på en forståelig og god måte, slik at befolkningen får svar på det de lurer på og bekymrer seg for.

Prosjektet skal drives av forskere i NORCE, sammen med Universitetet i Bergen, Haukeland Universitetssjukehus, Høgskulen på Vestlandet og Bergen Kommune. Prosjektsamarbeidet kalles Visual Scenario Modelling and Analysis to Support Decision Making and Public Communication to Defeat Corona Virus.

For å kunne analysere sammenhenger og få bedre forståelse, skal forskerne kombinere store mengder data.

- Vi trenger blant annet blodprøver fra pasienter som har vært utsatt for viruset. I tillegg skal vi bruke store mengder åpne tilgjengelige data. Teknologien har vi allerede klar, forteller Jeremy Cook, forsker i NORCE, og prosjektleder for prosjektet.

Foto: Andreas R. Graven, Store datamengder kan belyse fenomener og avdekke kunnskap som ikke vil være mulig å synliggjøre manuelt, sier seniorforsker Jeremy Cook i NORCE., F2 CB84 E6 5619 4566 B424 651 FF6529 FE7, ,

Kilde:
Foto: Andreas R. Graven

Store datamengder kan belyse fenomener og avdekke kunnskap som ikke vil være mulig å synliggjøre manuelt, sier seniorforsker Jeremy Cook i NORCE.

Modellere folks reisevaner

Universitetet i Bergen v/Matematisk institutt skal stå for modellering der forskerne blant annet ønsker å modellere individer og deres reisevaner. Samarbeidet omfatter også mobilitetslaboratoriet MUST og gir tilgang til data blant annet fra kollektivtransport.

- Våre planer går også på å modellere bevegelser og infeksjoner basert på geografi og reisevaner. Vi ønsker å lage et system der vi kan regne ut mange scenarioer (ensemble analyse), og kommunisere resultater til myndighetene og andre interessenter slik at tiltakene mot virusspredning kan være mest mulig tilpasset den situasjon man befinner seg i til enhver tid, forteller Cook.

Liveoppdateringer og historiske sammenligninger

Forskerne skal bruke programvaren Enlighten Web, utviklet av teknologer i NORCE. Programvaren gir rask tilgang til liveoppdateringer og historiske sammenligninger gjennom interaktiv visuell analyse av store datamengder. Med verktøyet kan man lage oversikter, tabeller og grafiske fremstillinger av komplekse data, og på denne måten oppdage viktige sammenhenger.

Det er flere som kan ha god nytte av dette, blant annet lokale myndigheter, helsetjenester og offentlige tjenester.

- Gjennom prosjektet kan vi bidra med mer kunnskap om Covid-19, og vi ønsker å komme i gang så raskt som mulig, sier Jeremy Cook.

Planlagt oppstart av prosjektet er mai 2020. For å få med seg influensasesongene i 2020 og 2021 er prosjektet planlagt å vare ut oktober 2021.

Relaterte artikler

Se alle artikler

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev