Gå rett til innhold
<
<
Her er prosjektene som fikk midler i desember

Her er prosjektene som fikk midler i desember

Aktuelt

Publisert: 22.12.2021
Oppdatert: 05.09.2022

​Flere forskere ved NORCE kan feire en ekstra god jul i år. Mange tildelinger har gått til prosjekter der vi er eiere eller partnere.

Energi og teknologi

To nye petrosentre

Nytt petroleumssenter om undergrunnen

NORCE skal lede nytt petroleumssenter om undergrunnen. De 8 neste årene skal forskerne utvikle ny kunnskap om hvordan undergrunnen kan benyttes i det grønne skiftet. Forskningsrådet har bevilget 80 millioner kroner til senteret. Les mer her.

Partner i nytt petroleumssenter for verdiskapning og null utslipp

NORCE er forskningspartner i nytt petroleumssenter som skal finne nye energieffektive løsninger for maksimal verdiskaping av olje- og gassutvinning på norsk sokkel, samtidig som mål om nullutslipp nås. Senteret er tildelt 80 millioner kroner av Forskningsrådet, og skal de neste 8 årene forske på energisystemer, lavutslipp og digitalisering av sokkelen. Les hele saken her.

Infrastruktur

Droner i Antarktis

NORCE er partner i prosjektet 'Troll Observing Network' (TONe) der forskerne skal sette opp droner og studere og overvåke atmosfæren, krsfæren og det marine miljøet i Dronning Mauds Land i Antarktis. Dette vil gi data fra et område som ellers er lite utforsket. Kunnskapen skal bidra til å svare på spørsmål knyttet til klimaendringer og havnivåendringer. Prosjektet begynner neste år og løper etter planen frem til 2027. TONe har søkt 192,5 millioner kroner til prosjektet, hvorav NORCE sin del er ca. 12,6 millioner kroner. Endelig tildelt beløp blir avgjort i forhandlinger mellom Forskningsrådet og TONe.

Infrastruktur for kunstig intelligens

Prosjektet 'Norwegian Artificial Intelligence Cloud' er en e-infrastruktur som skal sikre at norske forsknings-, utdannings-, og innovasjonsaktører innenfor mange fagfelt vil få tilgang til nødvendig kompetanse og e-infrastruktur for kunstig intelligens. NORCE sin rolle er å hjelpe med å demonstrere og hjelpe brukere av den kunstige intelligens-skyen innen forskning, næringsliv og offentlig administrasjon. Prosjektet har fått bevilget 73,8 millioner kroner.

IKT Pluss

Bølgevarsling minutter frem i tid

I et nytt NORCE-eiet prosjekt skal det undersøkes om det er mulig å forutse bølger som kommer de neste minuttene. Slik vil fartøy til havs få bedret sikkerhet og de vil kunne ta beslutninger om å starte operasjoner på et optimalt tidspunkt – før eller etter at store bølger har gått forbi. Havbølgene er en stor utfordring for alle operasjoner til havs. Neste minutters prediksjon av bølger vil redusere sannsynligheten både for å kantre, miste last, skade på personer, utstyr og fartøy ved kritiske operasjoner, og ikke minst redusere ventetid og gjennomføringstid, og dermed redusere både kostnader, energiforbruk og utslipp. RAIDAR-prosjektet er bevilget 12 millioner kroner fra Forskningsrådets IKT+-pulje. Seniorforsker Svein Olav Halstensen er prosjektleder og NORCE INNOVATION vil parallelt utføre kommersialiseringsprosjekter for å få denne nye banebrytende teknologien fra forskning til kommersielle produkt.

Innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN)

Skal eliminere CO2-utslipp fra produksjon av silisium

Forskningsrådet har bevilget 16 millioner kroner i støtte til Elkem som arbeider med et nytt konsept for produksjon av silisium helt uten direkte CO2-utslipp. Prosjektet har potensielt banebrytende konsekvenser for den globale silisiumindustrien. Silisium er definert av EU som et kritisk råmateriale, og er en viktig del av en rekke digitale teknologier og løsninger for det grønne skiftet. NORCE vil spille en nøkkelrolle i prosessmodelleringen av prosjektet. Les mer her.

Vil optimalisere driften av kjøretøyflåter som kjører på batteri

NORCE skal levere forskningstjenester til virksomheten Saga Tenix AS som skal «utvikle en tjeneste som skal sette transportoperatører i stand til å planlegge og drifte batterielektriske kjøretøyflåter smartere med mindre driftsavbrudd. Prosjektet vil bidra til å gjøre overgangen til nullutslippskjøretøy lettere, samt til å gjøre det mer attraktivt å benytte kollektivtransport fremfor privatbil,» skriver Forskningsrådet i en meddelelse. Forskningsrådet har utdely 62,5 mio. kr. til åtte prosjekter i transportsektoren. • GLENCORE NIKKELVERK AS

  Hyperspektral imaging for produkt- og prosesskontroll av basemetall-elektrolyse

  Smart instrumentation

  Kontakt: Nabil Belbachir

 • NORNER AS

  HULK - The Ultrastrong Green PE Fiber

  Modellering og simulering

  Kontakt: Ellen Nordgård-Hansen

 • ELECTRICAL SUBSEA & DRILLING AS

  Open Water Drilling – Well & System, modelling and analysis

  Drilling and well modelling

  Kontakt: Helga Gjeraldstveit

Helse og samfunn

Kapasitetsløftet

Skal muliggjøre raskere utbygging av havvind

De fem neste årene skal NORCE sammen med en rekke forsknings- og industripartnere utvikle mer effektive og grundige søknadsprosesser slik at utbygging av havvind kan gå raskere. Forskningsrådet har tildelt prosjektet 'ImpactWind Sørvest' 28 millioner kroner, men med egeninnsats og industristøtte får prosjektet et totalbudsjett på 56 millioner. Første del av prosjektet begynner 1. kvartal 2022 og prosjektet forventes avsluttet i 2027.Se alle samarbeidspartnere og les mer om prosjektet her.

Forebygging av frafall blant elever på videregående i Agder

NORCE er forskningspartner i et innovasjonsprosjekt i Agder der det skal undersøkes om såkalt SE-metodikk (Supported employment/education, red.) kan brukes overfor unge på videregående skoler. Metodikken baserer seg på tett, fleksibel og langvarig oppfølging, som formes etter de unges individuelle behov og målsetninger. Prosjektansvarlig er Agder Fylkeskommune, mens NAV Grimstad og Vennesla videregående skole også deltar på prosjektet. Forskningsrådet støtter 'UNGAGDER' med 7 millioner kroner og prosjektet begynner høsten 2022 og forventes å løpe frem til sommeren 2026. Les mer om saken her.

Klima og miljø

Norsk-kinesisk samarbeid om klimaforskning i Arktis

Forskningsrådet utlyste i høst midler til en satsning på norsk-kinesisk samarbeid. Nå har svarene på søknadene kommet og NORCE er involvert i flere av prosjektene. De nye prosjektene skal øke kunnskapen om hvordan klimaet i Arktis samvirker med det globale klimasystemet. Både klimamodeller og nye metoder skal utvikles, og totalt skal dette bidra til å forbedre klimaprediksjonene. Forsker i NORCE, Chuncheng Guo, skal lede en studie om nøkkelprosesser rundt klima og hav i polarhavet gjennom bruk av en særlig klimamodell.

Fem av åtte prosjekter – dvs. femti av åtti tildelte millioner – går dessuten til forskere ved partnere i Bjerknessenteret, der vi som kjent er med. Dvs. NORCE er partner på prosjekter tilsvarende 50 millioner kroner. Disse prosjektene er også linket opp til kinesiske partnere som har egen nasjonal finansiering på sin aktivitet. Den fullstendige listen over innvilgede prosjekter ligger hos Forskningsrådet.

Kapasitetsløftet

Vil lukke gapet mellom forskning og næringsliv innen sirkulær bioøkonomi

Reduksjon av CO2-utslipp fra oppdrett, resirkulering og gjenbruk av organisk avfall, og flere biogassanlegg. Det stilles stadig strengere krav til bærekraft, men ofte blir ikke løsningene innen sirkulær bioøkonomi overført til næringslivets hverdag. Det skal forskere i NORCE være med på å endre.

Kapasitetsløft innen sirkulær bioøkonomi bygges opp på Vestlandet med NORCE som prosjektleder for å løse dette og får støtte fra Forskningsrådet til en totalramme på 44 millioner kroner. Les mer i denne sak.

Relaterte personer

Thor Arne Håverstad

Visekonsernsjef - Kristiansand
thha@norceresearch.no

+47 911 23 555

Jon Harald Kaspersen

Konserndirektør Helse og samfunn - Bergen
joka@norceresearch.no

+47 930 36 590

Trond Martin Dokken

Konserndirektør Klima og miljø - Bergen
trdo@norceresearch.no
+47 56 10 75 16
+47 975 64 402

Relaterte artikler

Se alle artikler

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev