Gå rett til innhold
<
<
NORCE skal lede ny satsning på sirkulær bioøkonomi på Vestlandet

NORCE skal lede ny satsning på sirkulær bioøkonomi på Vestlandet

Aktuelt

Publisert: 16.12.2021
Oppdatert: 05.09.2022

Forskningsrådet innvilger prosjektet med et totalbudsjett på 44 millioner til å stimulere konkrete tiltak og styrke Vestlandets grønne konkurransekraft. 

Foto: Rune Rolvsjord, Fra venstre: Konserndirektør Klima og miljø Trond Dokken, forskningsleder Gro Bjerga og assisterende konserndirektør Klima og miljø, Hans Kleivdal., Stillbilde - Klima og miljø, <p>Foto: Rune Rolvsjord</p>, Fra venstre: Avdelingsdirektør Klima og miljø, Trond Dokken, forskningsleder Gro Bjerga og konserndirektør Klima og miljø, Hans Kleivdal.

Kilde:
Foto: Rune Rolvsjord

Fra venstre: Konserndirektør Klima og miljø Trond Dokken, forskningsleder Gro Bjerga og assisterende konserndirektør Klima og miljø, Hans Kleivdal.

Økt resirkulering av ressurser, reduksjon av CO2-utslipp fra oppdrett og flere biogassanlegg. Det stilles stadig strengere krav til bærekraft, men ofte blir ikke løsningene innen sirkulær bioøkonomi overført til næringslivets hverdag. Det skal forskere i NORCE være med på å endre.

– Redusere råvarer gjennom resirkulering og gjenbruk av organisk avfall er ett eksempel. Slik bevarer vi ressursene i et kretsløp lengre. Et bidrag til marin sektor kunne være redusert fotavtrykk fra fôr, som i dag utgjør 77% av karbonavtrykket ved oppdrett av laks og ørret, sier forskningsleder i NORCE Gro Bjerga, som tok initiativ til prosjektet sammen med assisterende konserndirektør Klima og miljø i NORCE, Hans Kleivdal.

Konkret skal det bygges opp en regional kompetanseplattform for sirkulær nyskaping og samspill mellom forskning, næringsliv, offentlig sektor og utdanning. Aktørene blir del av et større nettverk som skal øke kompetanse på sirkulær bioøkonomi i næringslivet, samt stimulere til økt tverrfaglig samarbeid.  

– Vi ser fram til et tett samarbeid med næringslivet og til å bidra med vår forskningskompetanse for å gi ny kunnskap om hvordan vi sammen kan styrke Vestlandets grønne konkurransekraft. Lykkes vi med dette, kan det gi betydelige effekter, sier Kristin Wallevik, konsernsjef i NORCE.

Lykkes vi med dette, kan det gi betydelige effekter,

Kristin Wallevik, konsernsjef, NORCE.

, Foto: Thor Brødreskift, NORCE - Kristin Wallevik 2, <p>Foto: Thor Brødreskift</p>, Administrerende direktør i NORCE, Kristin Wallevik.

Foto: Thor Brødreskift

NORCE har med seg UiB og UiS på forsknings- og undervisningssiden samt et bredt spekter med næringslivspartnere, klynger og fasilitatorer. I tillegg støttes prosjektet av Rogaland og Vestland fylkeskommuner.

– Vi vil blant annet involvere næringsliv i undervisning i bioteknologi, bærekraft og innovasjon i en sirkulær kontekst og slik heve kompetansen i næringene. Samtidig skal de involverte forskningsinstituttene utvikle bedre fagkompetanse og overføre metodikk og teknologi til næringslivet, forteller Bjerga. 

Prosjektet løper etter planen frem til 2028.

  • Biomasseleverandører: Ragn Sells Havbruk, Fiskå Mølle

  • Bedrifter med muliggjørende bioøkonomisk teknologi: Renevo, Agri-E, FishGlobe, Gas2Feed

  • Produksjonsaktører: Prototech, Grieg, Cargill, Arctic Seaweed

  • Klynger, næringsallianser og interesseorganisasjoner: Blue Planet, Stiim Aqua Cluster, Sitep, Risavika Bioproduction, Industriutvikling Vest, NCE Seafood Innovation Cluster, Bergen Næringsråd, Ocean Innovation Norwegian Katapult, Næringsforeningen i Stavanger, Klimapartner Vestland

  • Fasilitatorer og europeiske nettverk (underleverandørene): EY, Natural State, Nordic Circular Hotspot, Holland Circular Hotspot, Circular Biobased Delta

Relaterte personer

Gro Elin Kjæreng Bjerga

Forskningsleder Marin bioteknologi - Bergen
grbj@norceresearch.no
+47 56 10 74 04
+47 907 81 736

Hans Kleivdal

Assisterende konserndirektør, forretningsutvikler Klima og miljø - Bergen
hakl@norceresearch.no
+47 56 10 70 18
+47 986 40 351

Trond Martin Dokken

Konserndirektør Klima og miljø - Bergen
trdo@norceresearch.no
+47 56 10 75 16
+47 975 64 402

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev