Gå rett til innhold
<
<
Fastleger bruker svært sjelden fastlege

Fastleger bruker svært sjelden fastlege

Aktuelt

Publisert: 12.06.2024
Oppdatert: 14.06.2024

Andreas R. Graven

Bare to av ti fastleger søker hjelp i primærhelsetjenesten, viser ny NORCE-ledet studie. At leger i stor grad behandler seg selv, kan ha negative konsekvenser.

Shutterstock, Selvbehandling «øker risikoen for ufullstendig utredning og forsinket diagnose av alvorlig sykdom. Det kan også være brudd på Legeforeningens etiske regler», skriver forskerne i studien., Lege illustrasjon shutterstock, <p>colourbox.com</p>, Mann holder hodet i hendene.

Kilde:
Shutterstock

Selvbehandling «øker risikoen for ufullstendig utredning og forsinket diagnose av alvorlig sykdom. Det kan også være brudd på Legeforeningens etiske regler», skriver forskerne i studien.

Den nye studien er publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening, og ledet av forsker og lege Hogne Sandvik ved Nasjonalt kompetansenter for legevaktmedisin (NKLM) i NORCE.

I løpet av ett år kontaktet bare 21 prosent av fastlegene en fastlege når de ble syke. I kontrollgruppen av folk som ikke er leger, var andelen 62 prosent, altså tre ganger høyere.

I studien påpeker Sandvik og kollegene at «allmennleger og fastleger har bred kompetanse og kan derfor behandle seg selv for mange ulike tilstander».

Men: selv om selvbehandling kan være ressursbesparende og fornuftig i en del tilfeller, så er det ikke uproblematisk. Tvert imot kan det også være en uheldig og risikabel praksis.

Selvbehandlingen «øker risikoen for ufullstendig utredning og forsinket diagnose av alvorlig sykdom. Det kan også være brudd på Legeforeningens etiske regler», skriver forskerne.

– En lege bør ta vare på egen helse og søke hjelp når denne svikter, påpeker Sandvik.

Det finnes flere tidligere studier som viser at selvbehandling er av dårligere kvalitet, og at den blir bedre hvis en kollega foretar behandlingen.

– Et spørsmål blir når grensen er nådd og legen bør søke hjelp hos andre fagpersoner, sier Sandvik, som blir intervjuet om studien i legeforeningens podcast Stetoskopet. Hør hele intervjuet her.

Studien omfatter over 4271 fastleger, og en kontrollgruppe på 1,3 millioner personer. Forskningsarbeidet er en del av prosjektet «Bruk av helsetjenester i Norge», som er et samarbeidsprosjekt mellom Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) i NORCE, og Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen.

Medforfattere på studien er Jesper Blinkenberg og Steinar Hunskår, NKLM, og Øystein Hetlevik, UiB.

Fastleger bruker oftere psykiater

Samtidig som selvbehandling er utbredt blant fastleger, er de er overrepresentert i bruken av avtalespesialister. Studien viser at nær tre ganger så mange fastleger som folk i kontrollgruppen har vært hos psykiater.

«Det er kjent at leger sliter oftere med jobbstress og psykiske problemer og det er derfor å forvente at de har større behov for hjelp fra spesialister i psykiatri enn andre», påpeker forskerne.

De skriver også at «…det kan være spesielt vanskelig å konsultere en fastlegekollega for å få henvisning til psykiater, så muligheten for å henvise seg selv kan fungere som en sikkerhetsventil.»

Hva er så grunnen til at så mange fastleger ikke går til legen når de får helseplager eller blir syke?

Sandvik påpeker i legeforeningens podkast Stetoskopet at legene har kompetanse til å behandle seg selv:

– Fastleger kan således ordne opp selv i en del helseproblemer andre må søke hjelp til å undersøke. I tillegg kan det være små forhold i mange kommuner, der en annen kollega kan være en venn. For mange leger kan det bli for tett, mener Sandvik.

Funnene viser for øvrig et unntak for unge kvinnelige fastleger, der 50 prosent brukte fastlegen i løpet av ett år. De tar oftest kontakt for svangerskapskontroll, opplyser Sandvik.

Referanse:

Hogne Sandvik, Øystein Hetlevik, Jesper Blinkenberg, Steinar Hunskår Hvor søker fastleger hjelp ved egen sykdom? Tidsskr Nor Legeforen 2024 Vol. 144. doi: 10.4045/tidsskr.23.0834 https://tidsskriftet.no/2024/05/kort-rapport/hvor-soker-fastleger-hjelp-ved-egen-sykdom

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev