Gå rett til innhold
<
<
Er rollemodell for Energilandet

Er rollemodell for Energilandet

Aktuelt

Publisert: 30.01.2020
Oppdatert: 29.06.2022

Gunn Janne Myrseth

NORCE-forsker Kristian Fossum er denne vinteren i tett dialog med ungdommen i Bergen. Han fra NORCE og 20 andre fra byens industribedrifter er rollemodeller ute på skolene. Målet er at flere unge velger en utdanning og en jobb i energisektoren - en sektor i store endring men som gir spennende jobbmuligheter.

, , Kristian Fossum Energi 200130 092921, ,

- Det er moro og jeg er imponert over hva ungdommene leverer når de i sine presentasjoner forteller oss om sine løsninger, sier Kristian Fossum som denne uken møtte elevene på Sandgotna skole. (se bildet)

Fossum har tidligere i vinter vært på Ny Krohnborg og Garnes og skal senere i vår til Breimyra og Gimle Ungdomsskole.

Samlet bransje

Fossum stiller på vegne av NORCE som bidragsyter inn i Energilandet. Energilandet er et pilotprosjekt rettet inn mot ungdomsskoleelever i Bergen. Det driftes av Bergen Næringsråd sammen med energibransjen, det offentlige, akademia og fagforbund. De tilbyr skolene en undervisningsdag hvor elevene får innsikt i energi og energiproduksjonens betydning for landet vårt og for en bærekraftig utvikling.

Interessen for å jobbe i bransjen blir betydelig større om det er unge mennesker fra bransjen som kjører en hel dag på hver skole om energinæringene. Det er utviklet et program for skolebesøk med undervisningsopplegg, filmer og nettside på oppdrag fra ressursgruppen.

Fossum har doktorgrad i anvendt matematikk og jobber i dag i NORCE Energi. Her bidrar han inn i både oppdrag innenfor olje- og gass, men kunnskapen hans om strømninger i reservoarer er anvendbar også til andre ting som f.eks. til å løse problemstillinger innen medisin.

- I NORCE utvikler vi metoder som kan anvendes på problemstillinger i ulike næringer. I september 2019 leverte gruppen min inn en søknad om å opprette et senter for forskningsbasert innovasjon (SFI). Søknaden fikk navnet DigiFuture og tar sikte på å bruke og videreutvikle metodene våre i en lang rekke industielle og samfunnsmessige anvendelser.

Hvorfor denne innsatsen for næringen som rollemodell?

- Jo, fordi energinæringen er oppriktig bekymret for rekrutteringen til næringen. Verden trenger store mengder energi og samtidig må vi kutte kraftig i CO2 utslipp. Med dagens energiproduksjon gir dette oss et paradoks. Vi er derfor ute og gir fakta omkring hva energinæringen gjør. Energi er ikke bare olje- og gass. Det er vind. Det er sol. Det er hydrogen. Det er utvikling av teknologi som gjør at vi kan lagre CO2, og det er utvikling av teknologi som gjør at vi kan stenge ned kullkraftverk, sier Kristian og viser til Storbritannia der de har stengt ned sine kullkraftverk og slik redusert sine CO2-utslipp med mer enn 50 prosent siden 1990. Gass og vind har erstattet kullet.

Faktabasert informasjon

Fossum er opptatt av at ungdommen får faktabasert informasjon. Han mener det er viktig at ungdommen tar faktabaserte avgjørelser. Og jo da. Han får mange kritiske spørsmål, men det er bare flott.

- Det er stort engasjement rundt saken og da er det kjekt å kunne gi informasjon som kanskje kan rette opp i svart-hvitt baserte tanker rundt hvordan norsk energibransjen drives og hvordan vi skal utvikle, sier Fossum som har fått god hjelp til å lære opp ungdommen:

- Det er utarbeidet et eget utdanningsopplegg med nettopp hensikt å gi ungdommen informasjon og skape god debatt rundt nettopp energilandet Norge.

Her er hovedproblemstillingen i opplæringen:

  • Hvordan ble vi en energinasjon?
  • Hva er utfordringene innen energi og klima i dag?
  • Hvordan skal vi møte energitransformasjonen og bærekraftmålene?
  • Hvordan er Energilandets fremtid?
  • Hvilke arbeidsmuligheter er det i energibransjen?

Ambisjonen fra Energilandet er å gjennomføre besøk på alle ungdomsskolene i Bergen kommune.

Relaterte artikler

Se alle artikler

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev