Digi Future bilde

DigiFuture: bedre beslutningstøtte gjennom kobling av data og modeller

Hva gjør vi

NORCE har gått sammen med partnere fra akademia, industri, lokale og sentrale myndigheter i Norge for å lage et senter for forbedret beslutningsstøtte. Senteret har fått navnet DigiFuture og vi har nå søkt om å få etablere det som et Senter for forskningsbasert innovasjon (SFI).

Ved energiavdelingen i NORCE har vi i over 20 år utviklet digitale metoder for reservoarstyring. Metodene har ledet til et paradigmeskifte for petroleumsindustrien verden over når det gjelder beslutningsstøtte, metodene er også kommersialisert. Metodikken brukes også globalt innen oseanografi og meteorologi.

Bedre beslutningstøtte gjennom kobling av data og modeller gir økt sikkerhet, mer effektiviserte operasjoner og redusert karbonavtrykk. Rystad Energy lagde i 2019 en rapport på vegne av Forskningsrådet om effekten av Forskningsrådets målrettede aktiviteter innen petroleum. Som nevnt i rapporten har digitale metoder for reservoarstyring utviklet av NORCE allerede bidratt til å utløse store ressursvolumer, akselerert produksjon, ført til effektivisering, besparelser og betydelige utslippskutt på norsk sokkel. Bedre beslutningsstøtte bidrar til redusert total operasjonstid ved at man fatter bedre beslutninger rundt bore- og dreneringsstrategi, noe som igjen bidrar til å redusere det totale energiforbruket og gir lavere utslipp av CO2 per produsert oljeenhet.

Mange andre bransjer kan redusere karbonavtrykk ved å effektivisere operasjonene sine. Bedre utnyttelse av data og modeller er nøkkelen her.

Metodene har potensiale langt utover dagens bruk, og i 2019 har NORCE Energi, sammen med Nansensenteret og Universitet i Bergen, levert en søknad om å få tildelt en SFI (Senter for forskningsbasert innovasjon) for å etablere et senter for forbedret beslutningsstøtte.

DigiFuture har med mange brukerpartnere innen fagfeltene:

  • helse,
  • avfallshåndtering,
  • transport på vann og på land,
  • fornybar energi og
  • miljøovervåkning.

Felles for alle disse partnerne er at de har tilgang på stadig større mengder data fra avanserte sensorer, men de mangler digitale metoder for å kunne utnytte dataene.

DigiFuture vil forske frem rammeverket som trengs for at disse skal kunne utnytte dataene i sine beslutningsprosesser. Etterhvert vil vi også inkludere flere områder. Partnerne i DigiFuture er samtidig opptatt av det «store bildet», de vil utnytte hverandres data og kunnskap, og se mennesker, byer, land og verden samlet - for sammen å bidra til en mer bærekraftig fremtid.

Aktuelt