Digi Future bilde

DigiFuture: bedre beslutningstøtte gjennom kobling av data og modeller

Hva gjør vi

NORCE har gått sammen med partnere fra akademia, industri, lokale og sentrale myndigheter i Norge for å lage et senter for forbedret beslutningsstøtte kalt. Senteret har fått navnet DigiFuture og vi har nå søkt om å få etablere det som et Senter for forskningsbasert innovasjon (SFI).

Ved Energiavdelingen i NORCE har vi i over 20 år utviklet digitale metoder for reservoarstyring. Metodene har ledet til et paradigmeskifte for petroleumsindustrien verden over når det gjelder beslutningsstøtte, metodene er også kommersialisert. Metodikken brukes også globalt innen oseanografi og meteorologi.

Metodene har potensiale langt utover dagens bruk, og i 2019 har NORCE-Energi, sammen med Nansensenteret og Universitet i Bergen, levert en søknad om å få tildelt en SFI (Senter for forskningsbasert innovasjon) for å etablere et senter for forbedret beslutningsstøtte.

DigiFuture har med mange brukerpartnere innen fagfeltene:

  • helse,
  • avfallshåndtering,
  • transport på vann og på land,
  • fornybar energi og
  • miljøovervåkning.

Felles for alle disse partnerne er at de har tilgang på stadig større mengder data fra avanserte sensorer, men de mangler digitale metoder for å kunne utnytte dataene.

DigiFuture vil forske frem rammeverket som trengs for at disse skal kunne utnytte dataene i sine beslutningsprosesser. Etterhvert vil vi også inkludere flere områder. Partnerne i DigiFuture er samtidig opptatt av det «store bildet», de vil utnytte hverandres data og kunnskap, og se mennesker, byer, land og verden samlet - for sammen å bidra til en mer bærekraftig fremtid.

Aktuelt