Gå rett til innhold
Innsikt

Publisert: 15.11.2023
Oppdatert: 21.12.2023

Katrine Jaklin

Forskere i NORCE utvikler dronemonterte sensorer for bruk i søk og redning i skred. Tre ulike sensorteknologier har blitt utviklet, og målet har vært å kunne raskt lokalisere objekter under snøen og i sanntid kommunisere nøyaktig lokasjon av den skredtatte til redningsmannskaper.

Bruk av droner (UAV) i søk og redning har blitt stadig mer vanlig. Hjelpemannskaper kan sende droner i lufta umiddelbart etter ankomst, og dermed få raskt overblikk over et stort område. Video eller bilder fra dronen kan hjelpe redningsmannskaper med å identifisere mulig risiko, omfang av skadeområdet eller lokalisere savnede personer. På denne måten er dronen et tilskudd til andre ressurser i en søksoperasjon og effektiviserer overflatesøk.

Testet sensorer til søk i snøskred

Sammen med Forsvarets vinterskole (FVS) og Statsforvalteren i Troms og Finnmark (finansiert av Regionalt Forskningsfond Arktis) har NORCE jobbet med å utvikle dronemonterte sensorer for bruk i søk og redning i skred. Tre ulike sensorer har blitt testet, og målet har vært å kunne oppgi en lokasjon som begrenser søkeområdet betraktelig og samtidig kommunisere med aktørene på stedet. I prosjektet har testene vært utført med skredsøker, snøradar og Recco-detektor. En skredsøker er en aktiv enhet som sender ut et signal som andre skredsøkere kan plukke opp slik at det er mulig å angi avstand og retning til skredsøkeren som sender ut signalet. Reccosystemet fungerer slik at detektoren sender ut et signal som reflekteres av reflektorer som personer har på kroppen eller sydd inn i klær.

God samhandling mellom de ulike aktørene i en redningsaksjon er sentralt for å ikke tape tid. Forskerne ser også på bruken av samhandlingsverktøy i en søksoperasjon, og hvordan disse verktøyene kan videreutvikles slik at informasjon deles på en effektiv måte til beslutningstakere og redningsmannskaper.

Videreutvikler snøradaren

Forskerne ønsker å jobbe videre med hvordan snøradaren kan brukes i søk etter personer som ligger under snøen. Pilotprosjektet er avsluttet, og forskerne forsøker nå å finne ny finansiering for å kunne videreutvikle radar og software.

Det vi her kaller «snøradar» er en bredbåndet radar (UWB-radar) som monteres på en drone. Radaren bruker mikrobølger for å måle tilbakespredningen fra snøen, og det bygges en snøprofil på bakgrunn av disse dataene. Snøtykkelsen og laginndelingen i snøen kan bl.a. brukes til å vurdere rasfare og sikkerheten til hjelpemannskaper. Noen ganger er terrenget for farlig for søkemannskapene, og en drone med snøradar vil da kunne søke etter mennesker i områder som regnes for risikoutsatte.

  • Måle istykkelsen på ferskvann
  • Detektere objekter begravd i snø (mennesker, isbjørner etc)
  • Vannkraft (snøens vannekvivalent)
  • Kryosfæreforskning
  • Sikkerhetsvurderinger på isbre (issprekker)
  • Forskning på snøras
  • Måle snølag på sjøis

NORCE bruker i dag en kraftig UAV (Cryocopter Fox) i utviklingsarbeidet. På sikt ønsker man å utvikle mindre og lettere utstyr som er lettere å bruke av hjelpemannskaper i felt.

I tillegg til videreutvikling av selve radaren, vil det også være nødvendig å videreutvikle styringsalgoritmer for å øke graden av autonomi. Under selve søket må dronen være 10-20 meter fra bakken. Distansen mellom dronen og dronepiloten kan gjøre det utfordrende å opprettholde denne avstanden. Det må derfor utvikles verktøy som gjør at dronen selv kan måle avstanden til bakken og holde seg innenfor det programmerte kartområdet. Forskerne ønsker også å finne løsninger på hvordan man kan bruke flere sensorer samtidig.

Toppfoto: KT Miller - PBI

Kontaktpersoner

Rolf-Ole Rydeng Jenssen

Forsker - Tromsø
roje@norceresearch.no
+47 56 10 71 19

Andreas Tøllefsen

Senioringeniør - Tromsø
atol@norceresearch.no

+47 918 61 923