Gå rett til innhold
<
<
Bærekraftig fôr krever oppskalering av mikrobiell fôrproduksjon

Bærekraftig fôr krever oppskalering av mikrobiell fôrproduksjon

Innsikt

Publisert: 14.11.2023
Oppdatert: 15.11.2023

Gro Elin Kjæreng Bjerga
Anne Ingeborg Myhr

Norge trenger mer bærekraftig fôr. De politiske ambisjonene forutsetter at regjeringen følger opp med nye insentiver og økonomiske virkemidler for å økt innovasjon og produksjon av nye fôringredienser.

Hurdalsplattformen og regjeringens samfunnsoppdrag om bærekraftig fôr slår fast at en større andel av fôr til husdyr bør produseres i Norge. Rapporter fra både faglig hold og næringsliv viser til at vi må forsterke innsatsen på å utvikle fôr fra en bredde av råmaterialer.

Vi ønsker her å fremheve mulighetene innen mikrobiell fôrproduksjon, det vil si bruk av mikroalger, bakterier og gjær for å produsere omega-3 og proteiner. Dette er fôrproduksjon som vil ha et lavt klima- og miljøavtrykk, og som ikke legger beslag på areal som kan brukes til matproduksjon, og som er spesielt relevant for oppdrett av laks..

Siden mikrobiell produksjon skjer i tanker (innesluttet bruk), er det lav risiko for ukontrollerte utslipp. I tråd med sirkulære prinsipper kan mikrobiell produksjon kobles med industrielle sidestrømmer og slik bidra til økt ressursutnyttelse.

Testanlegg for mikrobiell produksjon

Norge har flere testanlegg for mikrobiell produksjon av fôringredienser. Det er etablert kompetanse og infrastruktur for mikrobiell produksjon til fôrprotein og omega-3 fra CO2. I tillegg har vi erfaring med påkobling og gjenbruk av ulike sidestrømmer som restråstoff, slam og avløpsvann som næringsinnsats for mikroorganismene. Mikrobiell produksjon er avhengig av annen infrastruktur for rensning og prosessering, samt testing.

For å ta steget opp til industrialiseringen må det friske midler til for å styrke eksisterende anlegg og fremme mer samarbeid. Mikrobiell produksjon kan danne grunnlaget for en ny leverandørnæring, og gi nasjonal og internasjonal verdiskapning og sysselsetting. Det kritiske steget for NORCE og andre som har drevet med mikrobiell produksjon i lengre tid er oppskalering og kommersialisering.

Fra pilot til industriell skala

Nye fôringredienser må ha god kvalitet, og bidra positivt til dyrevelferd og helse. Produksjonen må gi en stabil tilgang til nok volum og ha riktig pris, og det må utvikles rammeverk for bærekraftsvurderinger og tekno-økonomiske analyser. Dette krever at det bygges kompetanse som gjøres tilgjengelig for alle aktører innen fôrproduksjon, og et tettere samarbeid mellom forskning og næringsliv.

Forskningsmiljøer må være koblet inn for å bidra til god dyrehelse og velferdsstudier, og næringen må teste kvalitet og holdbarhet på produktene. Regjeringen må bidra med virkemidler for å fremme private investeringer i produksjonskapasitet. Å løfte produksjon fra pilot til demonstrasjon og videre til industriell skala vil kreve betydelige investeringer.

Virkemidler som midler til forskning og innovasjon samt insentiver vil gi en risikoavlastning og er nødvendig for å øke investeringene fra private aktører. Politiske beslutninger, slik som et krav om innblanding av nye fôringredienser i fôrproduksjonen, vil være med å drive dette fremover.

Teksten ble først publisert som en kommentar i Intrafish 25.10.23.

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev