ung@hordaland og gjennomstrømning i videregående opplæring

Tidligere forskning har vist at sosioøkonomisk bakgrunn er assosiert med en rekke helseplager og er relatert til gjennomstrømning i videregående skole, men man vet mindre om hvilke mekanismer som ligger til grunn for at disse sammenhengene oppstår. Vi ønsker derfor å koble informasjon om helsefaktorer og skolekarakterer fra undersøkelsen ung@hordaland til Nasjonal utdanningsdatabase (NUDB). Målsettingen med prosjektet er å undersøke 1) direkte sammenhenger mellom helsefaktorer og gjennomstrømning i videregående skole, og 2) å belyse hvordan helsefaktorer påvirker sammenhengen mellom sosioøkonomisk status og gjennomstrømning i videregående skole.