Gå rett til innhold
<
<
Barns psykiske helse

Barns psykiske helse

Øker den faglige kunnskapen om barn og unges psykiske helse

Omsorgssvikt, mobbing, at foreldrene ruser seg, blir syke eller har dårlig økonomi kan gjøre noe med barn og unges psykiske helse. Barnets opplevelser på skolen eller i barnehagen, og eventuell kontakt med barnevern og fosterhjem er også med å påvirke hvordan barnet psykiske helse er.

Noe av det viktigste arbeidet vi gjør er å øke den faglige kunnskapen om barn og unges psykiske helse. Vi iverksetter og gjennomfører forskningsprosjekter, gjerne i samarbeid med andre kompetansesentre og forskningsinstitusjoner, på områder som kartlegging, utredning, tiltak og forebygging. Vi jobber også med å oppsummere forskning og tilgjengeliggjøre den slik at tjenestene kan anvende den kunnskapen som finnes.

Opplæring og kompetanseheving er en annen stor del av arbeidet vårt. Vi arrangerer alt fra kurs og kursrekker til flerårige undervisningsprogram, for fagfolk og ledere i tjenestene.

Det meste av arbeidet vårt på dette området gjøres ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Vest.

Kontaktperson
Ann Heidi Nebb

Leder RKBU Vest - Bergen

aneb@norceresearch.no
+47 56 10 73 02
+47 918 14 784

Relatert senter

Se alle prosjekter