Barns psykiske helse

Sist oppdatert: 27. jun. 2019

Omsorgssvikt, mobbing, at foreldrene ruser seg, blir syke eller har dårlig økonomi kan gjøre noe med barn og unges psykiske helse. Barnets opplevelser på skolen eller i barnehagen, og eventuell kontakt med barnevern og fosterhjem er også med å påvirke hvordan barnet psykiske helse er.

Se også Regionalt kunnskapssenter for barn og unge.

Prosjekter

Aktuelt