Gå rett til innhold
<
<
ProBone - Nye verktøy for prospektering for nye enzymer i marine bein-nedbrytende mikrobiomer

ProBone - Nye verktøy for prospektering for nye enzymer i marine bein-nedbrytende mikrobiomer

ProBone skal utvikle muliggjørende teknologi for å finne enzymer involvert i nedbrytning av bein. Enzymene skal finnes basert på genetisk material hentet ut av marine mikroorganismer assosiert til beinnedbrytning (her definer som det marine beinnedbrytende mikrobiomet), tilgjengeliggjort via kultur-uavhengige metoder. For å gjennomføre dette, vil vi studere det marine beinnedbrytende mikrobiomet som inneholder et høyt spesialisert samfunn av frittlevende og symbiotiske mikrorgansimer assosiert til ulike invertebrater som lever av og på bein. Hydrolyse av organiske beinpartikler forventes å foregå i en kompleks måte, med ulike enzymaktiviter, inkludert peptidaser, ester-hydrolaser, oxidoreduktaser, etc. ProBone forventes å generer ny kunnskap og innovasjon ved å bruke ny teknologi og utvikle nye metoder som skal løse tidligere flaskehalser i marin bioteknologi. Utviklingene i prosjektet vil støtte forbedringer av arbeid for å finne enzymer for bruk i bioprosessering. Prosjektet er ambisiøst, men gjennomførbart innenfor de foreslåtte tids- og budsjettrammer, ettersom ekspertisen som er nødvendig for å nå målene er samlet i et internasjonalt konsortie med transdisiplinære, høyt kvalifiserte og dedikerte forskningspartnere.

Prosjektfakta

Navn

ProBone - Nye verktøy for prospektering for nye enzymer i marine bein-nedbrytende mikrobiomer

Status

CONCLUDED

Periode

01.12.17 - 30.08.21

Totalt budsjett

10.000.000 NOK

Forskningsgrupper

Finansiering

Research Council of Norway (RCN), EU

Prosjektmedlemmer

Manuel Ferrer
Ramona Suharoschi
Ute Hentschel