Gå rett til innhold
<
<
Nordic Space Tracking Radar - NOSTRA

Nordic Space Tracking Radar - NOSTRA

Romskrot

Romskrot er menneskeskapte objekter i rommet som ikke lenger har noe formål. Eksempler på romskrot:

 • ødelagte satellitter
 • rakettrinn
 • mistede gjenstander (verktøy)
 • fragmenter etter kollisjoner og eksplosjoner
 • avfall etter bemannede oppdrag

I dag finnes det mer enn 1 000 000 objekter som er 1 cm eller større, og dette øker eksponentielt. Nesten uansett størrelse kan objektene være en trussel mot mennesker og infrastruktur i rommet, og problemet er økende.

, Skade på Sentinel-1 etter sammenstøt med romskrot, Sentinel 1 impact pillars edi, ,

Skade på Sentinel-1 etter sammenstøt med romskrot

For å kunne gjøre unnvikende manøver med satellittene er det behov for overvåking. Romskrot kan observers fra bakken ved bruk av radar, men radarens bølgelengde setter grensen for hvor små objekter som kan observeres. Et siste generasjon EISCAT-instrument er under oppføring nær Skibotn i Troms. Dette kan av sikkerhetshensyn ikke brukes til rutinemessig romovervåkning, men gjenbruk av designet vil være kostnadsbesparende.

NORCE foreslår å etablere NOSTRA: Nordic Space Tracking Radar

 • Et radarsystem for romtrafikkovervåkning (Space Surveillance and Tracking: SST)
 • Tett samarbeid med Sverige og Finland
 • Gjenbruk av EISCAT-stasjonen nær Tromsø
 • Basert på designet for EISCAT_3D
 • Skalert til kortere bølgelengde for å se mindre objekter
 • Målsetning: 1 cm på 1000 km avstand
 • Tristatisk gir umiddelbar baneberegning
 • Kan brukes hver for seg eller sammen
 • Ideell plassering (70°N) for polarbaner
Robert Ricker, Et tett samarbeid med Sverige og Finland vil sikre overvåking av objekter i ulike baner og på ulik høyde., NOSTRA scheme, ,

Kilde:
Robert Ricker

Et tett samarbeid med Sverige og Finland vil sikre overvåking av objekter i ulike baner og på ulik høyde.

Hvorfor tristatisk?

 • Dagens anslag: > 1 000 000 objekter i bane​ som er 1 cm eller større​
 • => Det vil alltid være flere objekter i instrumentets​ synsfelt enn det har tid til å observere.​
 • Størrelsen av katalogen som kan vedlikeholdes​ er begrenset av en enkelt faktor: radartid
 • En typisk tracking-radar følger et objekt over​ 5-15 sekunder for å bestemme baneparametre.​
 • Tristatiske observasjoner betyr at banen kan bestemmes i en enkelt deteksjon (0.1 sekund)​
 • Kapasiteten forbedret med en faktor 50-150 for 3 ganger utstyrskostnad​
 • COPUOS er en FN-komité om fredelig utnyttelse av verdensrommet
 • Retningslinjer fra 2019 for bidrag fra medlemslandene (ikke bindende)
 • Nasjonal egenevne for romovervåkning er typisk knyttet opp til disse retningslinjene (f.eks. Tyskland, Sverige, Finland)

Grunnleggende nasjonale funksjoner (GNFer)

 • Romovervåkning (SST) definert som Grunnleggende Nasjonal Funksjon (GNF)
 • Andre romrelaterte GNF’er avhenger av rombåren infrastruktur
 • Sikring av infrastrukturen krever SST

NOSTRA gir nasjonal egenevne for SST. Nasjonal egenevne for SST er med på å oppfylle retningslinjene under COPUOS. NOSTRA vil være Norges inngangsbillett til EU-SST o.l. En mer detaljert «white paper» under utarbeidelse.

European Space Agency har annonsert en "zero debris approach" med mål om at det innen 2030 ikke skal genereres mer romskrot i de viktigste banene.

Evolution of number of objects in Low Earth Orbit over 200 years for different scenarios Kilde: ESA Space Debris Office

Kontaktpersoner

Tom Grydeland

Seniorforsker - Tromsø
tgry@norceresearch.no

+47 452 21 330

Robert Ricker

Seniorforsker - Tromsø
rori@norceresearch.no
+47 56 10 78 40

Nils Håheim-Saers

Overingeniør - Tromsø
niha@norceresearch.no

+47 970 74 340

Prosjektfakta

Navn

Nordic Space Tracking Radar - NOSTRA

Status

Periode

18.05.24 - 18.05.24

Sted

Tromsø

Forskningsområder

Forskningsgrupper

Forskningstemaer

Prosjekteier

NORCE