Gå rett til innhold
<
<
Music Interventions for Dementia and Depression in ELderly care (MIDDEL)

Music Interventions for Dementia and Depression in ELderly care (MIDDEL)

, Colourbox.com, COLOURBOX46578364, ,

Colourbox.com

Formålet med MIDDEL-prosjektet er å undersøke effektivitet av gruppemusikkterapi og/eller sangstund sammenlignet med vanlig pleie for sykehjemsbeboere med demens og depresjon. Studien har et cluster-randomisert design der hele sykehjemsavdelinger tilfeldig tildeles én, to eller ingen musikkintervensjon. Totalt (alle land) vil 1000 sykehjemsbeboere med følgende utvalgskriteria rekrutteres: minst fylt 65 år, og diagnostisert med både demens og klinisk depresjon. Beboere vil bli randomisert fra totalt 100 sykehjem, fordelt på seks land. Intervensjonene vil pågå over et halvt år. Hovedkriteriet (endring av depresjonssymptomer over perioden) og flere sekundære utfallsmål vil undersøkes gjennom kliniske spørreskjemaer. Videre vil nivå av biologiske markører på depresjon og stress måles. Studien har høy teststyrke for å påvise mulig relevant klinisk effekt, samt terapieffektforskjeller mellom eldre med ulike demensdiagnoser.

Prosjektfakta

Navn

MIDDEL

Status

Aktiv

Periode

01.08.20 - 31.07.25

Forskningsgrupper

Prosjektmedlemmer

Vigdis Sveinsdottir
Brynjulf Stige