Kvalifisering av minoritetsspråklige voksne - KMV er et FoU samarbeid mellom NORCE Norwegian Research Centre og Agder fylkeskommune sammen med flere kommuner i vestre Agder. Målet med prosjektet har vært å utvikle et bedre kvalifiseringsløp for