Gå rett til innhold
<
<
IMPLISITT Avdekking av kjønnspartiskheter i filosofifaget

IMPLISITT Avdekking av kjønnspartiskheter i filosofifaget

IMPLISITTs hovedmål var å identifisere i hvilken grad implisitte biaser og stereotype trusler bidrar lokalt til å beholde filosofien som en outlier blant andre humanistiske felt når det gjelder kjønnsbalanse og å etablere mekanismer for å redusere den negative effekten av bias på feltet.

Manglende kjønnsbalanse på lokalt nivå har vært knyttet til ubalanserte maktforhold mellom kolleger og også mellom instruktører/veiledere og studenter. Slike ubalanser vært knyttet til etableringen av systematiske fordeler som favoriserer en bestemt gruppe på bekostning av andre til det punktet at det påvirker en rettferdig fordeling av ressurser, muligheter, makt og anerkjennelse i feltet.

Siden implisitte skjevheter har gjennomgripende effekter for kvinner i filosofi som ikke bare påvirkerargumentasjonsmetoder, oppfatninger av fortreffelighet og sosiale interaksjoner på arbeidsplassen og læringsopplevelser i klasserommet, rettet IMPLISITT sine sine tiltak mot strukturelle og kulturelle endringer i feltet. Disse intervensjonene søket å markere ansvaret som akademiske filosofer har i de ulike rollene de spiller for å opprettholde strukturen og opprettholde en ekskluderingskultur, mange ganger på indirekte og ubevisste vis.

IMPLISITT var et toårig intervensjonsprosjekt ved UiT Norges arktiske universitet og finansiert av BALANSE-programmet Norges forskningsråd. Prosjektet ble drevet av Feministisk filosofisk forskningsgruppe i samarbeid med Senter for kvinne- og kjønnsforskning og gjennomført gjennom en rekke målrettede aktiviteter som tar sikte på å øke bevisstheten og motvirke de negative effektene av implisitt bias og stereotype trusler i kvinners karriereutvikling innen filosofifeltet.

Selv om det er vanskelig å måle den umiddelbare effekten av tiltak rettet mot strukturelle og kulturelle endringer, kan resultatene av disse tiltakene oppsummeres i form av nyansettelser av fast ansatte, rekruttering og oppbevaring av kvinnelige studenter, deltakelse i det nasjonale debatten, inkludering av kvinnelige filosofer samt kvinnelige perspektiver i pensum, og inkludering av feminist filosofi i utdanning utenfor instituttet. Den største gevinsten kommer imidlertid fra å skyve grenser for hvilke type ekskludering som er akseptabelt og ikke akseptabelt i feltet.

Utover lokale endringer er det viktigste resultatet av prosjektet den felles utgivelsen sammen med Prestige-prosjektet av den praktisk orienterte boken Duarte, M., K. Losleben, and K. Fjørtoft (May 2023) Gender Diversity, Equity, and Inclusion in Academia: A Conceptual Framework for Sustainable Transformation. Routledge (Open Access).


Kontaktperson

Trine Antonsen

Forsker II - Tromsø

tria@norceresearch.no
+47 56 10 78 88

Prosjektfakta

Navn

IMPLISITT Avdekking av kjønnspartiskheter i filosofifaget

Status

CONCLUDED

Periode

01.01.21 - 31.01.23

Prosjekteier

UiT Norges arktiske universitet

Prosjektmedlemmer

Melina Dos Santos Duarte
Jennifer Clare Heyward
Anna Lovisa Anden
Annamari Eliisa Vitikainen
Jonas Jakobsen
Kaja Jenssen Rathe
Sara Toffanin
Mathea Slåttholm Sagdahl
Ida Johannessen
Tor Ivar Hanstad
Fredrik Nilsen
Kjersti Fjørtoft
Se alle prosjekter

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev