Gå rett til innhold
<
<
Ina

Ina Lill Skurtveit Grung

Stipendiat

igru@norceresearch.no
+47 56 10 76 58
Årstadveien 17, 4. etg, 5009 Bergen, Norway

Ph.d.-stipendiat, allmennlege i spesialisering

Uteksaminert fra Universitetet i Bergen i 2008. For tiden arbeider hun som ph.d.-stipendiat i 50% stilling ved siden av klinisk allmennmedisinsk arbeid. I 2017 tok hun videreutdanning i kognitiv atferdsterapi, og fra 2018 har hun vært medlem av Legeforeningens Faggruppe for klinisk kommunikasjon. Hun har også engasjert seg i Mentorordningen for medisinerstudenter i Bergen, og er en del av driftsgruppen der. Hun deltar i studentundervisning i allmennmedisin ved UiB.

Ph.d.-prosjekt: Allmennlegens rolle i depresjonsomsorg

Vi undersøker pasienters og legers erfaringer og synspunkter når det gjelder diagnostisering og behandling av depresjon i allmennpraksis. Prosjektet består av to delstudier som skal besvare følgende tre spørsmål:

1. Hva er pasienters erfaringer og preferanser når det gjelder depresjonsomsorg i norsk allmennpraksis?

Basert på en elektronisk spørreskjemaundersøkelse i 2017 gjennomførte vi en kvalitativ studie blant 250 pasienter som hadde erfaring med fastlegens depresjonsomsorg. Deltakerne ble rekruttert etter åpen invitasjon på websiden til pasientorganisasjonen Mental Helse. Undersøkelsen besto av fire åpne spørsmål. Svarene ble analysert ved hjelp av Template analysis. Et manuskript er innsendt til et internasjonalt tidsskrift.

2. Hvordan vurderer og utfører allmennleger i Norge oppgavene med å diagnostisere og behandle pasienter med depresjon?

3. Hvordan vurderer allmennleger i Norge sin rolle i samarbeid med andre deler av helsetjenesten, NAV og arbeidsgivere i oppfølging av pasienter med depresjon?

Vi forbereder en spørreskjemaundersøkelse som inngår i Legekårundersøkelsen som gjennomføres annethvert år i regi av Legeforskningsinstituttet (LEFO). Spørreskjemaet blir sendt til legepanelet våren 2021.

Ph.d.-prosjektet inngår i «The Norwegian GP-DEP study».

Veiledere: Øystein Hetlevik, Stefan Hjørleifsson og Norman Anderssen.

Ekspertise:

  • Allmennmedisin
  • Depresjon
  • Kognitiv atferdsterapi
  • Klinisk kommunikasjon


Ina Lill Skurtveit Grung

Divisjon

Helse og samfunn

Forskningstema

Depresjon

Mer info om Ina

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter