Hvordan blir pasienter med symptomer på depresjon møtt og hjulpet i primærhelsetjenesten? Spørreundersøkelse blant pasienter