Gå rett til innhold
<
<
Hva er samiske interesser i nye næringer?

Hva er samiske interesser i nye næringer?

Etablering av nye arealkrevende næringer i samiske områder kan føre til store samfunnsmessige og kulturelle utfordringer med sosiale og politiske spenninger og motsetninger. Prosjektet har søkt å belyse hva som forstås som samiske næringsinteresser og samiske interesser mer generelt i samfunn som opplever endringer med etableringer av nye arealkrevende næringer som kan komme i konflikt med tradisjonelle samiske næringer.

Prosjektfakta

Navn

Hva er samiske interesser i nye næringer?

Status

CONCLUDED

Periode

01.01.13 - 31.12.16

Totalt budsjett

3.000.000 NOK

Finansiering

Regional research fund Nord-Norge

Prosjektmedlemmer

Per Selle
Espen Carlsson
Niels Arvid Sletterød
Line Mathisen