Go straight to content
<
<
Hva er samiske interesser i nye næringer?

Hva er samiske interesser i nye næringer?

Etablering av nye arealkrevende næringer i samiske områder kan føre til store samfunnsmessige og kulturelle utfordringer med sosiale og politiske spenninger og motsetninger. Prosjektet har søkt å belyse hva som forstås som samiske næringsinteresser og samiske interesser mer generelt i samfunn som opplever endringer med etableringer av nye arealkrevende næringer som kan komme i konflikt med tradisjonelle samiske næringer.

Project facts

Name

Hva er samiske interesser i nye næringer?

Status

CONCLUDED

Duration

01.01.13 - 31.12.16

Total budget

3.000.000 NOK

Funding

Regional research fund Nord-Norge

Project members

Per Selle
Espen Carlsson
Niels Arvid Sletterød
Line Mathisen