Gå rett til innhold
<
<
Helsefremmende skolemiljø og skolenærværsarbeid

Helsefremmende skolemiljø og skolenærværsarbeid

Bakgrunnen for innovasjonsprosjektet «Helsefremmende skolemiljø og skolenærværsarbeid» er en flerårig nasjonal satsing på folkehelsearbeid, HBS-Agder (Helsefremmende barnehager og skoler), der vi i regionen har hatt tiltak for å skape helsefremmende barnehager og skoler. Prosjektet bygger på et forprosjekt (2021-2022) finansiert av Regionale forskningsfond Agder som gjorde en pilotering av et spørreskjema for skoleansattes kompetanse og praksis for helsefremmende skolemiljø.

Hovedprosjektet (2023-2025) har som hovedmål å oppnå økt skolenærvær gjennom helsefremming i skolemiljøet, ved å utvikle og implementere en ny modell for helsefremmende skolenærværsarbeid. Prosjektperioden er fra februar 2023 og ut 2025.

Sentrale delmål i prosjektet er:

  • Å utvikle prinsipper for helsefremmende skolemiljø og skolenærværsarbeid
  • Å utvikle instrumenter for å måle ansattes helsefremmende kompetanse og praksis og elevers opplevelse av helsefremming i skolemiljøet
  • Å utvikle kompetansehevingsmateriale for et helsefremmende skolenærværsarbeid
  • Å utvikle, implementere og evaluere en ny organisering av helsefremmende skolenærværsarbeid

For å oppnå dette er det opprettet et samarbeid mellom flere folkehelsesatsinger, og arbeidet bygger videre på grunnlag fra de ulike tiltakene: SAMM (Systematisk arbeid med mestring, medvirkning og motivasjon, Peilemerker og MOT etter skoletid, som alle tre var tiltak i HBS-Agder, Robust Ungdom (Indre Østfold kommune) og CVidere (Blå Kors Kristiansand). Det har også vært et forprosjekt finansiert av RFF Agder, kalt «Effekter av helsefremmende tiltak i skoler».

Prosjektet bygger på Antonovsky’s helsefremmende teori med salutogen tenkning (2012). Innen salutogen tenkning, eller helsefremming, er fokus å finne fram til og aktivisere mestringsressurser både i og utenfor individene, slik at situasjonen oppleves begripelig, håndterbar og meningsfull. Gjennom det skapes en opplevelse av sammenheng (OAS), som gjør individet bedre rustet til å håndtere stress i hverdagen (Illustrert under, hentet fra SAMM, basert på Antonovsky, 2012).

Antonovsky sammenligner også livet med ei elv, og det å oppleve sammenheng (OAS) i tilværelsen gjennom begripelighet, håndterbarhet og meningsfullhet, kan sammenlignes med å mestre å svømme i elva. Uten en opplevelse av sammenheng, kan det føles som en dras ned ei elv uten kontroll. Å jobbe for helsefremming i skolen handler om å bygge en opplevelse av sammenheng hos elever, slik at de utvikler evne til å «svømme i livets elv».

Antonovsky, A. (2012). Helsens mysterium. Den salutogene modellen. Gyldendal Norsk Forlag AS.

Kontaktperson

Øyvind Hellang

Seniorforsker - Kristiansand

oyhe@norceresearch.no
+47 997 07 001

Prosjektfakta

Navn

Helsefremmende skolemiljø og skolenærværsarbeid

Status

Aktiv

Periode

15.11.21 - 31.12.25

Sted

Kristiansand

Totalt budsjett

2.500.000 NOK

Forskningsgrupper

Finansiering

Regional research fund Agder

Prosjekteier

NORCE

Prosjektmedlemmer

Migle Helmersen
Mariette Aanensen
Tommy Haugen
Unni Karin Moksnes
Per Einar Garmannslund
Gunn Karin Anker Thomassen
Karen Ringereide

Samarbeidspartnere

NORCE, Birkenes kommune, Universitetet i Agder, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NLA Høgskolen, Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging
Se alle prosjekter

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev