Gloppenmodellen - en utdanningsmodell for framtiden

Gloppenmodellen - en utdanningsmodell for framtiden er et FoU samarbeidsprosjekt mellom NORCE Norwegian Research Centre og Gloppen kommune sammen med NAV Vestland og Vestland fylkeskommune. Målet er å beskrive og videreutvikle Gloppenmodellen for fagutdanning for minoritetsspråklige voksne. Modellen har blant annet stort innslag av praksis, også før søknad om videregående opplæring.