Gå rett til innhold
<
<
Forbedret fortolkning av kontrastforsterkede bilder ved strømingsmodellering

Forbedret fortolkning av kontrastforsterkede bilder ved strømingsmodellering

Målet med dette prosjektet er å undersøke en ny tilnærming for analyse av medisinske bilder som er tatt med avanserte bildeteknikker som MR. Vevsparametre knyttet til blodgjennomstrømning er viktige kliniske parametre som brukes i diagnostisering, oppfølging og behandling av pasienter. Ved å analysere tidsserier av MR eller CT etter injeksjon av kontrastmiddel kan man hente ut slike kliniske parametre og si noe om hvordan et organ fungerer. Den informasjonen man får ut kan brukes til å karakterise slag eller ulike krefttyper, og kan også brukes i planlegging og evaluering av kreftbehandling. Dagens metoder for å undersøke slike data er kun gyldige for et større område om gangen. Ved å se på problemet som et flyt-problem der væske flyter i blodårer i vevet ønsker vi å fremskaffe forbedret informasjon om sykdomstilstanden i et organ. Disse parametrene vil være mer riktige enn tidligere og kan i større grad være til nytte når legen skal stille en diagnose eller planlegge behandling.

I tillegg har denne forskningen som mål å produsere kunnskap og teknologi som bidrar til IKT-løsninger og øke produktivitet og effektivitet innenfor helsesektoren.

For å konstruere geometrien til modellen, vi har jobbet med teknikker for å detektere blodårer fra MR opptak. Her har vi vært i kontakt med en forskningsgruppe i Jena som har utvilket en egen MR-teknikken som er bedre egnet til segmentering av blodårene.
Samtidig, vi jobber teoretisk med å utvikle en matematisk metode for lenke samme diskonnektet deler eller forlenge blodårene under resolusjonen til MR opptakene.
På perfusjonssiden, vi har jobbet med to uliker modeller og utført en del simulering, både på seksjoner av hjerne (3D) og på en frosketunge (2D). Simulering og validering pågår.

Prosjektfakta

Navn

Forbedret fortolkning av kontrastforsterkede bilder ved strømingsmodellering

Status

CONCLUDED

Periode

01.01.17 - 30.06.21

Forskningsgrupper

Forskningstemaer

Finansiering

Research Council of Norway (RCN)

Prosjektmedlemmer

Antonella Zanna Munthe-Kaas
Erlend Hodneland
Ulin Nuha Abdul Qohar
Ove Sævareid
Arvid Lundervold
Jarle Rørvik
Thuen Marte