Gå rett til innhold
<
<
Evaluerings- og følgeforskningsoppdrag – «På felles vei» - Helsefremmende barnehager og skoler

Evaluerings- og følgeforskningsoppdrag – «På felles vei» - Helsefremmende barnehager og skoler

Prosjektet var en del av folkehelseprogrammet i regi av Agder fylkeskommune, og bestod av seks aktører, Lillesand kommune, Grimstad kommune, Birkenes kommune, Åmli kommune, Gjerstad kommune og Lillesand videregående skole (tidligere Møglestu videregående skole). Det omfattet også to tverrkommunale satsinger organisert som utviklingsverksteder for Peilemerker og Systematisk arbeid med mestring, medvirkning og motivasjon (SAMM). Tiltakene for helsefremming som ble utviklet og implementert av aktørene er omfattet av denne evalueringen. Dette omfatter også SAMM som er blitt tilpasset ulike kontekster og målgrupper og omfatter konkrete aktiviteter med barn og unge. Peilemerker er evaluert samlet som et felles tiltak her, da utviklingsverkstedet er rettet mest for bygging av felles holdninger og kultur blant ansatte og påvirker alle andre tiltak. Se egen prosjektrapport for beskrivelser av alle tiltakene. Prosjektperioden for «På felles vei» var 2017-2021. Forskningsinnsatsen er gjennomført av NORCE Norwegian Research Centre AS i samarbeid med Oxford Research AS. Lillesand kommune er prosjekteier og har hatt prosjektleder i perioden.Forskerne har fulgt prosjektet fra november 2019 ut 2021, og oppdraget bygger direkte på en tidligere forevaluering (Helmersen & Stiberg-Jamt, 2019, publisert her i Cristin). Denne første evalueringen bidro med kunnskapsgrunnlag og evaluering etter et måleindikatorsett for relevans for helsefremming og implementering av tiltak hos aktørene i prosjektet. Dette andre oppdraget har hatt som mål å bidra med kunnskapsbasert utvikling og implementering av samordnet og tverrfaglig praksis og målrettede metoder for å fremme psykisk helse i barnehager og skoler. Dette betyr bistand til egenevaluering av de deltakende kommunenes utvikling og innovasjonsaktiviteter, videreføring av forevalueringen som en ekstern evaluering av disse kommunenes bidrag og samarbeid om å etablere videre forskning og drift av praksis fra prosjektet. Oxford Research AS har ledet arbeidet med bistand til egenevaluering. Evalueringen er basert på tre indikatorsett for relevans for helsefremming, implementering av helsefremmende tiltak og samarbeid i helsefremmende tiltak. Evalueringen viser god progresjon og resultater etter en forsinket og ustrukturert start på prosjektet. Videre er det anbefalt utvikling av en spørreundersøkelse som kan måle grad av helsefremming ved barnehager og skoler.

Kontaktperson

Øyvind Hellang

Seniorforsker - Kristiansand

oyhe@norceresearch.no
+47 997 07 001

Prosjektfakta

Navn

Evaluerings- og følgeforskningsoppdrag – «På felles vei» - Helsefremmende barnehager og skoler

Status

CONCLUDED

Periode

22.10.19 - 01.04.22

Sted

Kristiansand

Forskningsområder

Forskningsgrupper

Forskningstemaer

Finansiering

Norwegian Directorate of Healt

Prosjekteier

NORCE

Prosjektmedlemmer

Migle Helmersen

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev