Gå rett til innhold
<
<
Evaluering av samarbeidet mellom NAV og Helsetjenesten om Individuell Jobbstøtte (IPS)

Evaluering av samarbeidet mellom NAV og Helsetjenesten om Individuell Jobbstøtte (IPS)

Forskningsinstituttet NORCE utfører en studie som skal evaluere samhandlingen mellom helsetjenestene og NAV i tiltaket Individuell Jobbstøtte. Studien gjøres på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Evalueringens hovedmål er å gi svar på hvordan behandlere og jobbspesialister samarbeider i integrerte team, herunder kunnskap om innsatsfaktorer; kjennetegn; hovedutfordringer; innretning og organisering; deltakende instanser; betydning av ulike tilnærminger og mål i de involverte sektorene; jobbspesialisters ansettelsesforhold; vurderinger av hvordan integrerte tjenester bidrar til varig tilknytning til arbeidslivet for pasientene/brukerne; og kjennetegn ved prosjekter med høy vs. lav formidling til arbeid.

Videre skal evalueringen gi svar på hvordan pasientene/brukerne opplever de integrerte tjenestene. Det skal undersøkes ulike synspunkter på hva som utgjør god bistand, og tilbudets forbedringspotensiale sett fra pasienters/brukeres ståsted.

Evalueringen skal også si noe om hvordan arbeidsgivere opplever bistanden de mottar gjennom integrerte tjenester.

Prosjektfakta

Navn

Evaluering av samarbeidet mellom NAV og Helsetjenesten om Individuell Jobbstøtte (IPS)

Status

CONCLUDED

Periode

01.10.20 - 31.03.21