Sleipner 3layers

Benchmarking VE simulation methods against seismic history at Sleipner

Hva gjør vi

Prosjektet skal utføre historietilpasning på Sleipner datasettet. Tre hoved usikkerheter vil bli utforsket. U1: Vertical transmissibility (permabiliteten i "hull" i skiferpakkene i Sleipner som tilltater CO2 å migrere vertakalt i systemet). U2: CO2opptak i formasjonsvannet (oppløsning). U3: Reservoar temperatur. U1 er den hovedfaktoren som styrer hvordan CO2plumen beveger seg vertiaklt fra lag 1 til lag 9, mens oppløsning og reservoar temperatur er sekundære. Derfor vil prosjektet hovedsakelig fokusere på U1, fulgt av U2 og hvis det er tid vil også U3 bli undersøkt til sist.

Hvorfor er dette viktig

VE metoder har vist at man kan simulere Utisra plumen med høy nøyaktighet, med redusert beregningskostnad. Redusert beregningstid impliserer at store parametere kan bli testet og tilleggsprosesser kan bli testet som kan gi en mer pålitelig estimering av den geologiske modellen

Mål

M-1: Forderedelse av stokastiske modeller.
M-2: Testing av historietilpasning workflow.
M-3: Historietilpasning til U1
M-4: Sammenstilling med parametre U2 og U3