Stig E. Løset

HR-sjef
Telefon: +47 51 87 54 04
Epost: stig@norceresearch.no
Kontoradresse: Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norway
  • Avdeling
    HR & Adm.støtte