Gå rett til innhold
<
<
Åge

Åge Molversmyr

Seniorforsker

agmo@norceresearch.no
+47 51 87 53 21
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norway

Åge Molversmyr

Divisjon

Klima og miljø

Forskergrupper

Industriell bioteknologi

Mer info om Åge

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter
Publikasjoner
Overvåking av innsjøer og elver i Jæren vannområde 2022 – NORCE Norwegian Research Centre 2023
Tilstandsundersøkelse i elver i Ryfylke vannområde i 2022 – NORCE Norwegian Research Centre 2023
Undersøkelse av begroing i utvalgte bekker i Orrevassdraget i 2021 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Tilstandsrapport i elver i Ryfylke vannområde i 2021 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Tilførsler og avlastningsbehov for Hålandsvatnet i Rogaland – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Overvåking av innsjøer og elver i Jæren vannområde 2021 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Overvåking av innsjøer og elver i Jæren vannområde 2020 – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Tilstandsundersøkelse i Nattlandsvatnet 2020 – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Bunndyrundersøkelser i Kvassheimsåna 2019 – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Undersøkelser i Storamos 2019 – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Innledende laboratorieundersøkelser knyttet til mulig bruk av Phoslock® for å bedre tilstanden i Hålandsvatnet – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Overvåking av innsjøer og elver i Jæren vannområde 2019 – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Analyse av hva klimaendringer og arealbruk betyr for vannmiljøet i Håelva – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Feltrapport fra JOVA-programmet for Skas-Heigre 2017 – 2020
Feltrapport fra JOVA-programmet for Skas-Heigre 2016 – 2018
ØKOFERSK: Basisovervåking av utvalgte innsjøer 2016. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand iht. vannforskriften – Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017
Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Feltrapporter fra programmet i 2014 – NIBIO 2016
Environmental Conditions Determine the Course and Outcome of Phytoplankton Chytridiomycosis – PLOS ONE 2015
Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Feltrapporter fra programmet i 2013 – Bioforsk 2015
Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Feltrapporter fra programmet i 2012 – Bioforsk 2014
Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Feltrapporter fra programmet i 2011 – Bioforsk 2013
Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Feltrapporter fra programmet i 2010 – Bioforsk 2012
Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Feltrapporter fra programmet i 2009 – Bioforsk 2011
Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Feltrapporter fra programmet i 2008 – Bioforsk 2009
Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Feltrapporter fra programmet i 2007 – Bioforsk 2008
Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Skas-Heigre kanalen 2006 – Bioforsk 2007
Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Feltrapporter fra programmet i 2006. – Bioforsk 2007
Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Skas-Heigre kanalen 2005 – Bioforsk Jord og Miljø 2006
Se alle publikasjoner på Cristin