Sergey Alyaev

Sergey Alyaev

Seniorforsker
Telefon: +47 51 87 56 10
Epost: saly@norceresearch.no
Kontoradresse: Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Jeg er seniorforsker i anvendt matematikk med interesser som inkluderer fremover og invers modellering, datadrevne metoder og beslutningsteori. Hovedfokuset i forskningen min er sanntids anvendelser av disse metodene og integrerte arbeidsflyter innen boring og geostyring.

Min master- og doktorgrad i anvendt matematikk er fra Universitetet i Bergen. I 2013 startet jeg å jobbe som forsker ved IRIS og er nå seniorforsker i NORCE.

I 2018 tok jeg ansvaret for å lede prosjektet “Geosteering for IOR” hvor vi utvikler avanserte kvantitative og statistiske metoder og anvender dem for sanntids beslutningstaking. Det internasjonale konsortiet tilknyttet prosjektet består nå av 13 selskaper og forskningsorganisasjoner.

For å kommunisere de komplekse numeriske metodene til et bredere publikum, foretrekker jeg enkle, interaktive prototyper. Jeg har ledet utviklingen av interaktive demonstrasjoner i prosjektet Drilling Data Hub i 2017, og for en konkurranseplattform rettet mot geosteering i 2019 (https://geosteering.no/game).

Publikasjoner