Roger Normann

Roger Normann

Leder CMSS Centre for Modeling Social Systems
Mobil: +47 480 10 540
Epost: rono@norceresearch.no
Kontoradresse: Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand, Norway

Roger Normann, Ph.D. Industrial management (2007), er sjefsforsker i NORCE og leder av Center for Modelling Social Systems at NORCE (CMSS). Normann har 20+ års erfaring som anvendt forsker, prosjektleder og forskningsleder. Han var administrerende direktør i Agderforskning til det fusjonerte med NORCE og han har vært instituttleder ved institutt for arbeidsliv og innovasjon, Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder. Normann er innovasjonsforsker og har forskningserfaring fra prosjekter som tar for seg ulike aspekter av både nasjonale og regionale spørsmål i det norske innovasjonssystemet, næringspolitikk og forskningspolitikk. I tillegg til at han har lang erfaring med ulike typer analyser på virksomhetsnivå mulighetsstudier, markedsanalyser, etc. Normann har for eksempel publikasjoner på tema som SkatteFUNN, næringsklynger, brukerdrevne forskningsprosjekter, smart spesialisering, ledelse, governance, regionale og nasjonale innovasjonssystemer, forskningsroller, høyere utdanning, instituttsektor, kommersialisering av forskning (TTO), mm. Normann har også vært prosjektleder for tre påfølgende rammeavtaler med Innovasjon Norge, og på anvendte prosjekter for Norges forskningsråd. Normann er også leder for kompetansenettverket Agdering https://agdering.no/

Aktuelt

Ekstern lenke

Emergence of regional leadership – a field approach

Emergence of regional leadership – a field approach. Regional Studies. The complex processes associated with the emergence of regional leadership are interpreted in this paper through a field theoretical framework, and are discussed with example cases relating to green economy developments in four Nordic regions. It is argued that macro- and mesolevel processes create opportunities and constraints for local agency, and how local agency can respond to this is discussed. Field theory offers a novel perspective on regional leadership because it helps one gain a deeper understanding of the various forms regional leadership can take.

Ekstern lenke

Multi-agent kunstig intelligens og offentlig politikk

Teoretisk og metodisk utvikling innenfor modellering og kompleksitetsteori har i kombinasjon med teknologiske fremskritt og tilgjengelighet på infrastruktur det siste tiåret, gjort det til en realitet, at man nå kan lage digitale kopier av komplekse sosiale systemer, såkalte multi-agentsimulasjonsmodeller. I slike virtuelle verdener kan man både eksperimentere med og teste politiske løsninger og ulike virkemidler på felt som for eksempel integrering, arbeidsledighet, helse, terrorisme, økonomisk vekst, etc. Verktøyet har dermed potensiale til å gi politikere, planleggere og andre nye kapabiliteter i forhold til en mer effektiv utnyttelse av offentlige ressurser samt utvikle mer presise virkemidler og instrumenter for å nå politiske mål. Vi redegjør for «state of the art» på feltet og diskuterer muligheter, begrensninger og ulike etiske problemstillinger knyttet til simulering av sosiale prosesser.

Ekstern lenke

Economic specialization and diversification at the country and regional level: introducing a conceptual framework to study innovation policy logics

While there has been a shared understanding that innovation policy is about rendering institutional change, there has been an emerging interest in identifying the institutional logics underlying innovation policy. To date, few studies have attempted to conceptualise these logics. This paper develops a novel conceptual framework for understanding innovation policy logics based on seminal contributions from organizational and economic theory. The framework distinguishes four logics, namely, specialized exploitation, diversified exploitation, specialized exploration, and diversified exploration. It is illustrated in the empirical analysis of innovation policies and development on both national and regional levels in Norway and Finland. The findings reveal that in both countries there is a movement towards increasingly diversified innovation strategies, despite differences in logics underpinning the policies.

Publikasjoner