Rita Sørly

Rita Sørly

Forsker II
Mobil: +47 947 81 398
Epost: rsor@norceresearch.no
Kontoradresse: Siva Innovasjonssenter, Sykehusvn 21, 9019 Tromsø

Seniorforsker ved NORCE. Forskningsinteresser er rus og psykisk helsearbeid, psykisk helse blant samisk befolkning, brukermedvirkning, samarbeidsbasert forskning, narrativ teori og metode.

Leder European Conference of Qualitative Inquiry Tromsø 2021

Redaktør av Tidsskrift for psykisk helsearbeid.

Leder for Nordnorsk nettverk i samarbeidsbasert forskning innen psykisk helse og rus.

Aktuelt

Publikasjoner