Rita Sørly

Rita Sørly

Forsker II
Mobil: +47 947 81 398
Epost: rsor@norceresearch.no
Kontoradresse: Sykehusvn 21, 9019 Tromsø, Norway

Seniorforsker ved NORCE. Forskningsinteresser er rus og psykisk helsearbeid, psykisk helse blant samisk befolkning, brukermedvirkning, samarbeidsbasert forskning, narrativ teori og metode.

Leder European Conference of Qualitative Inquiry Tromsø 2021

Redaktør av Tidsskrift for psykisk helsearbeid.

Leder for Nordnorsk nettverk i samarbeidsbasert forskning innen psykisk helse og rus.

Aktuelt