Randi Valestrand

Randi Valestrand

Forskningsleder Data Assimilation and Optimization
Telefon: +47 51 87 56 39
Mobil: +47 934 40 899
Epost: rava@norceresearch.no
Kontoradresse: Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Jeg fullførte doktorgrad min (Dr. Scient) i fysikk ved Universitetet i Bergen i 2002 når jeg var 28 år. Fra 2002-2008 jobbet jeg som forsker ved International Research Institute of Stavanger (IRIS), og fra 2008-2014 som senior forsker. I 2014 ble jeg forskningsleder for en forskningsgruppe på rundt 20 personer. Nå leder jeg en gruppe på 20 personer innen “Data assimilering og optimalisering” ved energiavdelingen i NORCE. Jeg er også fast medlem av ledergruppen for NORCE Energi. Fra 2002 har jeg ledet flere store Joint Industry Projects (JIP) finansiert av både Norges forskningsråd og flere bransjepartnere.

Mine forskningsinteresser fokuserer på ensemble baserte metoder for forbedret reservoar-karakteristikk og -styring. Forskningsinteresser dekkes også av følgende JIP-er som jeg har ledet: “4D Seismic History Matching”, “Reservoir Data Assimilation for Realistic Geology”, “Improved reservoir forecasting through natural and injected tracer modelling” og “Cost efficient reservoir characterization”.

Siden 2015 har jeg også vært forskningssjef i det Nasjonale IOR senteret i Norge, og jeg er fast medlem av ledergruppen for senteret. Universitetet i Stavanger er vertskap, NORCE og IFE er forskningspartnere, og senteret har ni brukerpartnere. Aktivitetene som jeg leder dekker “Mobile Oil– Reservoir Characterisation to Improve Volumetric Sweep” som inkluderer “Tracer Technology; “Reservoir Simulation Tools ” og; “Field Scale Evaluation and History Matching ”.

I September 2019 leverte jeg, som prosjektleder, inn en søknad til Norges Forskningsråds utlysning av nye sentre for forskningsbasert innovasjon (SFI). Søknaden har fått navnet DigiFuture og tar sikte på å utvikle generiske ensemble metoder for sannsynlighetsbasert risikovurdering og beslutningsstøtte, og å innovere disse metodene i en lang rekke industrielle og samfunnsmessige anvendelser.

Aktuelt

Publikasjoner