<
<
Øivin Christiansen

Øivin Christiansen

Forsker II

oich@norceresearch.no
+47 56 10 72 21
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Øivin Christiansen

Divisjon

Helse og samfunn

Forskningstema

Barnevern

Mer info om Øivin Christiansen

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter
Publikasjoner
Independent experts in care order proceedings: A scoping review – European Journal of Social Work 2023
Child, parent or family? Applying a systemic lens to the conceptualisations of Family Support in Europe – European Journal of Social Work 2022
The impact of case factors on the initial screening decision in child welfare investigations in Norway – International Journal of Child Abuse & Neglect 2022
Do the child welfare and protection services involve children in cases with parental mental health problems? A Norwegian case-file study. – Frontiers in Psychiatry 2022
The conceptualisation and delivery of family support in Europe: A review of academic literature. – European Family Support Network (EurofamNet) © 2021 2021
Listening to Advice from Young People in Foster Care—From Participation to Belonging – The British Journal of Social Work 2021
Suicidality among children and youth in Nordic child welfare services: A systematic review – Child & Family Social Work 2021
Evaluering av CARE-modellen. Tverrfaglig kartlegging av utsatte barns helse og omsorgsbehov – Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet 2020
Substance-related problems among adolescents in child welfare services: A comparison between individuals receiving in-home services and those in foster care – Children and Youth Services Review 2020
Barnevernets undersøkelsesarbeid- fra bekymring til beslutning. Samlede resultater og anbefalinger – Uit Norges Arktiske Universitet 2020
Akutt - for hvem? Akuttarbeid i kommunalt barnevern – NTNU 2020
De kunne sagt unnskyld – Dagbladet 2020
Å medvirke når barnevernet undersøker. Delrapport 5. Barnevernets undersøkelsesarbeid fra bekymring til beslutning. – UiT Norges Arktiske Universitet 2020
Råd og veiledning som tiltak i barneverntjenesten - utviklingsstøtte for barn eller standardisering av foreldreskap? – Tidsskriftet Norges Barnevern 2019
Når barnevernet undersøker - Barnevernets undersøkelsesarbeid - delrapport 4 – RKBU Nord 2019
Parent Management Training – The Oregon Model (PMTO) som individuell foreldreveiledning (2. utg.) – Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2018
In-Home Services: A Rights-Based Professional Practice Meets Children's and Families' Needs – 2018
Å fatte beslutninger i barnevernet – 2016
Best mulig beslutninger til best mulig hjelp – 2016
Beslutninger om plassering utenfor hjemmet – 2016
Beslutninger om hjelpetiltak i hjemmet – 2016
Beslutninger i meldingsarbeidet – 2016
Er hjelpetiltakene til hjelp? – 2015
Hvilken hjelp til hvilke problemer? En nærstudie av barnevernets hjelpetiltak – 2015
Hjelpetiltak i barnevernet - en kunnskapsstatus – RKBU Vest, Uni Research Helse 2015
Forskningskunnskap om barnevernets hjelpetiltak. – RKBU Vest, Uni Research Helse 2015
Statusrapport om barnevernets undersøkelsesarbeid - høsten 2014 – Uit The arctic university of Norway 2015
Se alle publikasjoner på Cristin
Aktuelt

Aktuelt

Råd til voksne fra unge i fosterhjem

Aktuelt

Barnevernet lar være å samtale med 4 av 10 barn i undersøkelsessaker, viser ny rapport