Gå rett til innhold
<
<
Akuttarbeid i det kommunale barnevernet

Akuttarbeid i det kommunale barnevernet

Hovedformålet med denne studien er å øke kunnskapen om kommunale barneverntjenesters arbeid i akuttsituasjoner. Det gjelder rammene for og organiseringen av akuttarbeidet, beslutningsgrunnlag, beslutningsprosesser, tiltaksvalg og oppfølging slik dette forstås og erfares av barn, foreldre og barnevernsansatte, og slik dette fremstår gjennom dokumenter knyttet til barnets sak. På bakgrunn av denne kunnskapen vil vi utarbeide anbefalinger for barneverntjenestens akuttarbeid; hvordan mulighetene for å forebygge og avverge akuttplasseringer kan styrkes, og når en slik plassering er nødvendig; hvordan best mulig ivaretakelse av barnet og familien kan sikres.

Vi har identifisert seks deltema som vil besvares i prosjektet:

  1. Hva er en akuttsituasjon?
  2. Hvordan håndterer barnevernet en akuttsituasjon, og hvilke tiltak iverksettes både i situasjoner hvor barnets plasseres og hvor en plassering avverges?
  3. Hvordan følger barnevernet opp foreldre og barn etter en akuttplassering?
  4. Hvordan organiserer barnevernet akuttarbeidet i forhold til rutiner, beredskap, samarbeid og veiledning av ansatte?
  5. Hvilke erfaringer har barna og foreldrene som er involverte i det som vurderes som akutte situasjoner?
  6. Anbefalinger for barnevernets akuttarbeid

Prosjektfakta

Navn

Akuttarbeid i det kommunale barnevernet

Status

CONCLUDED

Periode

03.12.18 - 15.08.20

Prosjektmedlemmer

Anita Skårstad Storhaug
Elizabeth Langsrud
Bente Heggem Kojan