Norman Anderssen

Norman Anderssen

Forsker I
Telefon: +47 55 58 20 55
Epost: noan@norceresearch.no
Kontoradresse: Årstadveien 17, 4. etg, 5009 Bergen, Norway

Ekspertise:

• Holdninger til minoritetsgrupper

• Levekår blant lesbiske, homofile bifile og transpersoner

• Forholdet mellom surveymetoder og kvalitative studier

Om personen

Norman Anderssen utdannet seg som psykolog (cand.psychol.) ved Universitetet i Bergen (1986) og arbeidet så i 2 1/2 år ved pp-tjenesten i Balestrand, Høyanger og Vik. Etter stipend fra NAVF (dagens NFR) disputerte han for dr.psychol.-graden i 1996 med avhandlingen «Physical activity of young people in a public health perspective: Stability, change and social influences”. Etter flere år som faglig koordinator ved det nasjonale tilbudet helsefag hovedfag, har han hatt fast stilling ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitett i Bergen - først som førsteamanuensis i utviklingspsykologi og deretter som professor i sosialpsykologi.

Anderssens faglige interesser er sosial ekskludering og marginaliseringsprosesser for sårbare minoritetsgrupper, først og fremst lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (lhbt-personer) og personer med psykiske lidelser. Han har spesielt vært opptatt av levekår for lhbt-personer (var leder for et større nasjonalt forskningsprosjekt – «Seksuell orientering og levekår»), inklusive holdninger til lhbt-personer (har gjennomført nasjonale kartlegginger).

Aktuelt

Publikasjoner