Go straight to content
<
<
Nina Jentoft

Nina Jentoft

Senior Researcher

nije@norceresearch.no
+47 480 10 539
Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand, Norway

Nina Jentoft

Division

Health & Social Sciences

Research Groups

Velferd

More information about Nina Jentoft

See profile in Cristin

Open resume

Download pressphoto

Projects

See all
See all
Publications
Likepersontjenesten i A-larm – Fra prosjekt til varig tilbud – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Samarbeid om brukerstyrte tjenester i ettervern: Et samarbeidsprosjekt på rusfeltet mellom ideell sektor, kommuner, spesialisthelsetjenesten og forskere – NORCE Norwegian Research Centre 2022
“Du lurer ikke en luring“ (ref. likeperson): Likepersontjeneste i Bergen for mennesker med utfordringer knyttet til ru” – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Hommedal skolegård: Prosjektperiode 2020-2022: "En annerledes dag" – NORCE Norwegian Research Centre 2022
KUBEN – Mulighetshuset – NORCE Norwegian Research Centre 2022
En som alltid vil lete etter meg (ref. deltaker): Likemannstjenesten i Stavanger, Sola og Sandnes – NORCE 2021
Nytenkning om rekruttering av nyutdannede sykepleiere – Khrono.no 2021
Er det mulig å tenke nytt rundt rekruttering av nyutdannede sykepleiere? – Fædrelandsvennen 2021
Hvordan rekruttere nyutdannede sykepleiere? - praksis i studiet viser vei – NORCE Norwegian Research Centre AS 2021
Evaluering av Akuttprosjektet, tverretatlig akuttjeneste for barn og unge. Prosjektperiode 2016-2020. – NORCE Norwegian Research Centre AS 2021
Rekruttering av flyktninger - Arbeides det for lite med likestilling, inkludering og mangfold i Agder-kommunene som arbeidsgivere? – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Samhandling mot følgene av barnefattigdom (SAMBA) – NORCE Research Brage Unit 2020
Lokale konsekvenser av fire dagers skoleuke – NORCE Norwegian Research Centre AS 2019
Mulighetsrommet i Nav-partnerskapet – NORCE Norwegian Research Centre AS 2019
Håndhevingsordningen for skolemiljøsaker (oppl.l. kapittel 9A) – NORCE Norwegian Research Centre AS 2019
Hva kan kommunene gjøre for å få flere unge menn og innvandrere til å velge kommunal helse – og omsorgstjeneste – NORCE Norwegian Research Centre AS 2018
Innovation practices in schools: The impact of different models of organization on the practice of Norwegian municipalities – Improving Schools 2017
Against the flow in data collection: How data triangulation combined with a "slow" interview technique enriches data. – Qualitative Social Work 2017
Who’s at risk? Expanding the categorical understanding of children at risk of social exclusion through measures of self-esteem – Nordic Social Work Research 2017
Managing innovation of care services: An exploration of Norwegian municipalities – Cogent Business & Management 2016
Hva kjennetegner god kommunal innovasjonspraksis? En studie av innovasjonsprosesser i helse- og omsorgstjenestene i tre norske kommuner – Agderforskning 2014
Programteori versus samfunnsvitenskapelig teori – 2013
"Elendighetsforskning" på Sørlandet – Fædrelandsvennen 2013
En vanskelig start. Om tidlig innsats og tverretatlig samarbeid for å forebygge ung uførhet – Agderforskning 2013
Skal legen eller jeg bestemme? Utvidet rett til egenmelding i 365 dager – Søkelys på arbeidslivet 2013
Trenger vi leger til å legitimere fraværet? – Forskning.no 2012
Tillitsprosjektet: Innovasjon ved bruk av 365 egenmeldingsdager. Evaluering av Tillitsprosjektet i Mandal kommune – Agderforskning 2012
Et liv jeg ikke valgte – Søkelys på arbeidslivet 2010
Sviktende oppfølging av midlertidig uføre – Tidsskrift for velferdsforskning 2010
Et liv jeg ikke valgte : – Søkelys på arbeidslivet 2010
Helsesøstre i et tverrfaglig samarbeid om risikoutsatte unge – Helsesøstre 2010
Hvem skal hjelpe de unge og psykisk syke? – Agderposten 2010
"Et liv jeg ikke valgte". Om unge uføre i fire fylker – Agderforskning 2009
Mange veier tilbake til arbeid Reaktivisering av varig uføretrygdede – 2006
Suksesskriterier i reaktiviseringsarbeidet – ? 2006
Tid er ikke alt. Evaluering av regelverksendringen i rehabiliteringspengeordningen – Agderforskning 2006
Styring og organisering av "Tilbake til arbeid" – Agderforskning 2005
Reaktiviseringsprosessen - veien tilbake til arbeidslivet – Agderforskning 2005
Mellom trygd og arbeid. Motivasjon og risiko i uføres betraktninger om å gå tilbake til arbeidslivet. FoU rapport nr 1/2005 Between welfare and work. Disability pensioner's motivation and deliberations of risk with regard to return to work – Agderforskning 2005
See all publications in Cristin