Nina Jentoft

Nina Jentoft

Forsker II
Mobil: +47 480 10 539
Epost: nije@norceresearch.no
Kontoradresse: Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand, Norway

Nina Jentoft er seniorforsker ved NORCE (tidligere Agderforskning), hvor hun har vært ansatte siden 2001. Jentoft har tidligere fra 2005-2012 ledet da kalte Samfunnsavdelingen og senere Velferdsgruppen, og har lang erfaring med å være prosjektleder for forskningsprosjekter av ulik størrelse. Jentoft leverte i desember 2018 sin doktorgradsavhandling. Tema for avhandlingen er innovasjon i skolens forebyggende arbeid for å motvirke senere frafall i skole og arbeidsliv. Sentrale tema i den 20 år lange forskerkarrieren har vært inkluderende og ekskluderende mekanismer i arbeidslivet, uførepensjonering og likestilling og levekår. Under denne fanen høre flere nasjonale evalueringer av satsinger/prosjekter i NAVs regi. De siste årene har forskningen hatt sterk fokus på ung uførhet og barn og unges oppvekstvilkår.

Aktuelt

Publikasjoner