<
<
Nicole Naumann

Nicole Naumann

Seniorforsker

nnau@norceresearch.no
+47 56 10 71 30
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Nicole Naumann

Divisjon

Energi og teknologi

Forskergrupper

Undergrunnskarakterisering, simulering og geomatikk

Mer info om Nicole Naumann

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter