<
<
Martin Nøkleberg

Martin Nøkleberg

Forsker II

marn@norceresearch.no
+47 56 10 76 42
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Martin Nøkleberg er forsker II ved forskningsgruppen Arbeidsliv og innovasjon. Han har en doktorgrad i kriminologi (fra 2021) ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS), Universitetet i Oslo, og en mastergrad i statsvitenskap (administrasjon og organisasjonsvitenskap) fra Universitetet i Bergen. I doktorgradsprosjektet («Policing global hubs – A study of the Norwegian airport and maritime port security environments») undersøkte han hvordan ulike polisiær aktørene ved lufthavner og havner opplevde og forstod deres samarbeidsrelasjoner og hverdagspraksis når de arbeidet med spørsmål om sikkerhet.

Nøkleberg har tidligere arbeidet som forsker ved IKRS hvor han ledet en evaluering av SaLTo-samarbeidet (Sammen Lager vi et Trygt Oslo), som er en samarbeidsmodell for rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid blant barn og unge mellom Oslo politidistrikt og Oslo kommune. Evalueringen undersøkte forutsetninger for å skape et velfungerende tverretatlig- og faglig samarbeid.

Kompetansefeltet hans inkluderer samarbeid, samhandling og styring i skjæringsfeltet offentlig og privat sektor, sikkerhet og trygghet, politiet og polisiær virksomhet, og transport og mobilitet. Han har publisert om temaer slik som nettverksorganisering, samarbeid og samhandling- og partnerskapsmodeller, interorganisatoriske maktutfordringer, og styring og regulering. Metodisk jobber han med både kvalitative og kvantitative perspektiver, med vekt på dybdeintervju, spørreundersøkelser, og sosial nettverksanalyse.

Se alle prosjekter