Gå rett til innhold
<
<
Marte Haave

Marte Haave

Forsker II

maha@norceresearch.no
+47 56 10 74 17
+47 415 44 734
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Min bakgrunn er fra persistente miljøgifter og deres effekter på hormonsystemer og nerveutvikling i pattedyr, fra isbjørn til hvite mus. Jeg har erfaring fra prøvetakning og merking av ville dyr, kontrollerte lab-studier av pattedyr, og bruk av molekylærbiologiske og cellebiologiske metoder.

Jeg har jobbet med marine miljøovervåkningsprogram med både prøvetaking og faglig rapportering, og har ledet større miljøundersøkelser for industri og næringsliv.

De siste årene har forskningsfokus vært på plastforurensning, forekomst og effekter av makroplast i miljøet, samt mikroplast som miljøforurensning. Jeg har jobbet med metodeutvikling for kvantifisering av mikroplast, kartlegging og kvantifisering i diverse miljøprøver (havbunn, jord, vann, organismer og urbane miljø) og ledet det originale studiet som fant plast i ville dyr langs kysten, og i mat for mennesker.

Opptak og skjebne av mikroplast i næringskjeden er blant mine viktigste interesseområder. Jeg er en av grunnleggerne av North Atlantic Microplastic Centre (NAMC) i 2020, hvor jeg er senterleder.

Marte Haave

Divisjon

Klima og miljø

Forskningstema

Mikroplast
Makroplast

Mer info om Marte Haave

Se profil i Cristin

Åpne CV

Last ned pressebilde
Kilde: Rune Rolvsjord, NORCE
Se alle prosjekter
Publikasjoner
Kartlegging av mikroplastkilder i urbant miljø fra land til sjø - kilder, mengder og spredning – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Måling av mikroplast i næringsvaskeri – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Moving forward in microplastic research: A Norwegian perspective – Environment International 2021
Sluttrapportering Registreringsarbeid under prosjektet «Ryddeaksjon Jærkysten» 2018–2020 – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Documentation of Microplastics in Tissues of Wild Coastal Animals – Frontiers in Environmental Science 2021
Rapid landscape changes in plastic bays along the Norwegian coastline – Frontiers in Marine Science 2021
Mikroplast i gater og sandfang: De første resultatene fra Bergen kommune sitt prosjekt Urban Mikroplast – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Utvikling av kartleggingsmetoder og estimat for oppryddingskostnader for makroplast i strandsonen – NORCE Norwegian Research Centre 2020
Plast i elver på Vestlandet – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Quantification of microplastic in fillet and organs of farmed and wild salmonids - a comparison of methods for detection and quantification - SALMODETECT – NORCE 2020
Relevans, lissom? – Khrono.no 2020
Plast i dyr langs kysten. Rapport fra forskningsprosjekt – Veterinærinstituttet 2019
Biologiske og kjemiske undersøkelser i vassdragene ved Bergen Lufthavn 2018 – NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019
Microplastics; occurrence, levels and implications for environment and human health related to food. Scientific opinion of the Scientific Steering Committee of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment – Norwegian Scientific Committee for Food and Environment (VKM) 2019
Different stories told by small and large microplastics in sediment - first report of microplastic concentrations in an urban recipient in Norway – Marine Pollution Bulletin 2019
Temporal changes in benthic macrofauna on the west coast of Norway resulting from human activities – Marine Pollution Bulletin 2018
Karlegging av elvemusling ved E134 Damåsen-Saggrenda – Uni Research AS 2016
Undersøkelse av miljøgifter i sediment og albusnegl i Lindås 2016 – Uni Research 2016
Gjennomgang av kjemiske målinger i vann fra 2010 til 2016 ved Bergen Lufthavn – Uni Research Miljø SAM-Marin 2016
Biologiske og kjemiske undersøkelser i vassdragene ved Bergen Lufthavn høsten 2015 – Uni Research Miljø LFI 2016
Miljøgifter i biota ved Statoil Mongstad 2015 – Uni Research AS 2015
Strømmålinger i Sørfjorden i Hardanger – Uni Research AS 2015
Recipient survey in relation to exception from secondary treatment of sewage emissions in Lindås municipality, 2013 – Uni Research AS 2015
Miljøundersøkelse Kollevågen 2014 – Uni Research AS 2015
Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2011-2015. Årsrapport 2014 – Uni Research AS 2015
Resipientundersøkelse i forbindelse med unntak om sekundærrensing for Lindås kommune 2013 – Uni Research AS 2015
Miljøundersøkelse ved Statoils oljeterminal på Sture i 2013 – Uni Research AS 2014
Miljøtiltak i Gaupåsvatnet i samband med planlagt E16 mellom Arna og Vågsbotn – Uni Research Miljø LFI 2014
Oppfølgende undersøkelser av perfluorerte forbindelser (PFC) ved Kollsnes prosessanlegg i 2012 – Uni Miljø, Uni Research AS 2013
Marinbiologisk undersøkelse etter oljelekkasje til grunn ved Statoil Petroleum Mongstad – Uni Miljø, Uni Research AS 2013
Undersøkelser av utvalgte miljøgifter i krabbe ved Statoil Petroleum Mongstad – Uni Miljø, Uni Research AS 2013
Oppfølgende undersøkelse av marinbiologiske forhold ved Statoil Petroleum Mongstad i 2013 – Uni Miljø, Uni Research AS 2013
Resipientundersøkelse ved Kårstø Gjestehus 2012 – Uni Miljø, Uni Research AS 2013
Resipientundersøkelse av fjorden ved Festningsdalen avfallsplass i 2012 – Uni Miljø, Uni Research AS 2013
Marinbiologisk miljøundersøkelse ved Haualand Interkommunale Miljøverk, Toraneset Miljøpark, Vindafjord kommune i 2012 – Uni Miljø, Uni Research AS 2013
Marinbiologisk undersøkelse ved HIM, Toraneset Miljøpark – Uni Miljø, Uni Research AS 2013
LFI-213. Risikovurdering for miljøgifter i sedimenter i Lønningsbekken – Uni Miljø, Uni Research AS 2013
LFI-212. Biologiske og kjemiske undersøkelser i vassdrag ved Bergen Lufthavn Flesland – Uni Miljø, Uni Research AS 2013
Cerebral gene expression and neurobehavioural development after perinatal exposure to an environmentally relevant polybrominated diphenylether (BDE47) – Cell Biology and Toxicology 2011
Fish consumption reduces transfer of BDE47 from dam to murine offspring – Chemosphere 2011
Long-term effects of environmentally relevant doses of 2,2 ',4,4 ',5,5 ' hexachlorobiphenyl (PCB153) on neurobehavioural development, health and spontaneous behaviour in maternally exposed mice – Behavioral and Brain Functions 2011
Det er nyttig å kveppe mus – Bergens Tidende 2010
Endocrine disruption induced by organochlorines (OCs): Field studies and experimental models – Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A 2006
Se alle publikasjoner på Cristin